ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 16 จาก 18
Google Trends: การปรับปรุงผลการค้นหาของคุณ
Data Journalism
Google Data GIF Maker
check_box_outline_blank Data Journalism: Take the Quiz
สนาม
0% เสร็จสมบูรณ์
15 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

Google Trends: การปรับปรุงผลการค้นหาของคุณ

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_TitleCard.jpg
กรองการค้นหาของคุณเพื่อรับข้อมูลที่มีประโยชน์มากขึ้น
GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_TitleCard.jpg

การใช้งานขั้นสูง

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card1_Image1.jpg

Google Trends ให้คุณเห็นเรื่องราวและหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจได้อย่างง่ายดาย การสำรวจหัวข้อเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเรียบง่าย และ Trends ประกอบด้วยคุณลักษณะและตัวเลือกบางอย่างเพื่อช่วยกรองผลลัพธ์ของคุณ มีหลายวิธีที่จะได้รับข้อมูลที่แม่นยำที่คุณต้องการเพื่อช่วยกระตุ้นแนวคิดของเรื่องและสนับสนุนประเด็น

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card1_Image1.jpg

การกรองการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอน

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card2_Image1.jpg

คุณสามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อกรองผลการค้นหาของ Trends

 

ตัวอย่างเช่น หากคุณเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงาน่ทางเลือกและค้นหาคำว่า wind farm โดยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน ผลลัพธ์ของคุณจะมีุทั้งสองคำนี้โดยไม่เรียงลำดับ ตามมาด้วยคำอื่นๆ (offshore wind farm, new methods to farm wind, wind saves the farm ฯลฯ) ไม่มีการรวมการสะกดผิด การสะกดที่หลากหลาย คำพ้องความหมาย รูปพหูพจน์และเอกพจน์สำหรับคำค้นหาของคุณ

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card2_Image1.jpg

คำแนะนำสำหรับเครื่องหมายวรรคตอน

ต่อไปนี้คือวิธีการที่เครื่องหมายวรรคตอนสามารถส่งผลกระทบต่อการค้นหานี้ได้


“wind farm” เครื่องหมายอัญประกาศรอบคำค้นหาจะให้ผลลัพธ์ที่รวมคำค้นหาที่แน่นอน อาจจะอยู่ด้านหน้าและหลัง (เช่น offshore wind farm)


wind + solar - ผลลัพธ์อาจประกอบด้วยคำว่า wind หรือ solar


wind - farm - ผลลัพธ์อาจประกอบด้วยคำว่า wind แต่ไม่รวมคำว่า farm วิธีนี้มีประโยชน์เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้คำค้นหาที่เป็นส่วนหนึ่งของวลีที่นิยมที่คุณครอบงำผลลัพธ์ของคุณ


fueling + fuelling + fueleing ผลลัพธ์จะประกอบด้วยการสะกดคำที่เป็นทางเลือก (fueling หรือ fuelling) รวมถึงการสะกดที่ผิดบ่อย (fueleing)

การกรองการค้นหาตามภูมิภาค

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card4_Image1.jpg

เมื่อคุณค้นหาคำใน Google Trends ผลลัพธ์ของคุณจะประกอบด้ว แผนที่โลกที่แสดงพื้นที่ที่คำนั้นนิยม โทนสีเข้มบอกถึงคำค้นหาของคุณมีแนวโน้มที่จะมีการค้นหาสูง

 

เพียงวางเมาส์บนภูมิภาค ระบบจะเปิดใช้หน้าต่างป๊อปอัพที่แสดงดัชนีปริมาณการค้นหา ที่ด้านขวาของแผนที่คือไอคอนมุมมองรายการที่แสดงการจัดลำดับภูมิภาคหรือเมืองยอดนิยมตามความนิยมของคำค้นหาของคุณ

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card4_Image1.jpg

การจำกัดหรือการขยายแต่ละหัวข้อการค้นหาตามภูมิศาสตร์และเวลา

บนหน้าผลลัพธ์ คุณสามารถกรองการสำรวจตามภูมิภาคและ/หรือช่วงเวลาสำหรับแต่ละหัวข้อการค้นหาได้


ตัวอย่างเช่น หากคุณเปรียบเทียบความสนใจในการค้นหาพลังงานคลื่นหรือพลังงานแสงอาทิตย์ คุณจะพบว่าโดยทั่วไปพลังงานแสงอาทิตยมีมากกว่าพลังงานคลื่นสำหรับความสนใจในการค้นหาจากทั่วโลก 


หากคุณต้องการตรวจสอบความนใจในท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ให้วางเมาส์บนคำค้นหาและคลิกจุดสามจุด จากนั้นเลือก เปลี่ยนตัวกรอง จากเมนู


กำหนดภูมิภาคและช่วงที่คุณต้องการตรวจสอบ


ผลลัพธ์อาจแสดงความสัมพันธ์ที่ต่างกันระหว่างคำค้นหาสองคำแทนที่จะเป็นการเปรียบเทียบจากทั่วโลก 

การสำรวจพื้นที่ในเมืองหลวงของอเมริกา

Trends ให้คุณกรองการแยกย่อยทางภูมิศาสตร์เป็นระดับเมืองได้ เมืองใหญ่เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่โดยทั่วไปจะสอดคล้องกับพื้นที่เมืองหลวงในสหรัฐอเมริกา ล่าสุด Google Trends แสดงเฉพาะเมืองใหญ่สำหรับอเมริกาเท่านั้น สมมติว่าคุณกำลังดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเเละคุณต้องการพิจารณาแนวโน้มการค้นหาพลังานความร้อนใต้โลก คุณสามารถรับข้อมูลเพื่อพื้นที่ในเมืองหลวงได้สองวิธีดังนี้ 


คลิก ทั่วโลก ที่ด้านบนของหน้าแสดงผลลัพธ์ 


เลือก สหรัฐอเมริกา


หากต้องการตรวจสอบข้อมูลสำหรับพื้นที่เมืองใหญ่แต่ละแห่ง ให้คลิกรัฐที่เจาะจง


หากต้องการดูแผนที่ตามเมืองหรือพื้นที่เมืองใหญ่ ให้ใช้เมนู ภูมิภาคย่อย ด้านบนของแผ่นที่ 

กรองผลลัพธ์ของคุณโดยใช้หมวดหมู่

หากคุณกำลังใช้ Trends เพื่อค้นหาคำที่มีหลายความหมาย คุณสามารถกรองผลลัพธ์ของคุณตามหมวดหมู่เพื่อรับข้อมูลสำหรับเวอร์ชันที่คุณกำลังมองหา 


ค้นหาคำของคุณและบนหน้าผลการค้นหา คลิก หมวดหมู่ทั้งหมด ใต้กล่องการค้นหาเพื่อแสดงตัวเลือกหมวดหมู่ของคุณ 


เลือกหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับความหมายที่คุณต้องการมากที่สุดผลลัพธ์ดังกล่าวจะสะท้อนจำนวนการค้นหาของคำในบริบทนั้น

การใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card8_Image1.jpg

เพิ่มขึ้นแสดงคำที่มีการค้นหาด้วยคำที่คุณป้อน (หรือโดยทั่วไป หากไม่มีการป้อนคำค้นหา) ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงเวลาที่ส่งคำขอ สำหรับคำค้นหาที่เพิ่มขึ้นแต่ละคำ คุณจะเห็นเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของคำค้นหาเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ หากคุณเห็นคำว่า ”เบรกเอาต” หมายความว่าคำค้นหานั้นไม่มีอยู่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้และเราไม่มีเส้นฐาน


เปอร์เซ็นต์นี้อิงตามอัตราการเพิ่มขึ้นของความสนใจในการค้นหาในกรอบเวลาที่เลือก 


ตัวอย่างเช่น การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ หากคุณกำลังมองหาการเปรียบเทียบการค้นหาที่เพิ่มขึ้นล่าสุด 7 วันสำหรับคำนั้น พลังงานความร้อนใต้พิภพ คือ 7 วันก่อนหน้า หากเป็น 30 วัน การเปรียบเทียบจะเป็นระยะเวลา 30 วันก่อนหน้า 


ยกเว้นเมื่อคุณดูประวัติทั้งหมด (2004-ปัจจุบัน) เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ในปี 2004

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card8_Image1.jpg

การค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณค้าหาคำ แผนภูมิการค้นหาที่เกี่ยวข้องจะปรากฏด้านล่างของหน้าผลลัพธ์แรก การค้นหาที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้กำหนดคำด้านบนและคำที่เพิ่ามขึ้นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือเรื่องราวที่มาแรง ซึ่งอาจประโยชน์สำหรับการค้นหามุมมองที่มีเอกลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องราว เป็นต้น


คลิกแท็บ กำลังเพิ่ม และเลือก อันดับสูงสุด


อันดับสูงสุด แสดงคำที่ค้นหาบ่อยที่สุดพร้อมกับคำที่คุณป้อนในเซสชันการค้นหาเดียวกัน ด้วยหมวดหมู่ ประเทศ หรือภูมิภาคที่เลือกเหมือนกัน

ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Google Trends: การปรับปรุงผลการค้นหาของคุณ in progress
Recommended for you
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป