ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 4 จาก 7
การเตรียมข้อมูล
แมชชีนเลิร์นนิงในการใช้งานจริง
Google Cloud AutoML Vision
ประเมินและทดสอบ
check_box_outline_blank Hands-on Machine Learning: Take the Quiz
สนาม
0% เสร็จสมบูรณ์
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

การเตรียมข้อมูล

image12_3.png

ประเมินกรณีการใช้งานของคุณ แหล่งที่มา และเตรียมข้อมูล

image12_3.png

ข้อมูลการฝึกคืออะไร

image12_3_zA6aI42.png

ถ้าคุณตั้งค่าบัญชี Google Cloud ของคุณไว้ให้เหมาะสมแล้ว ตอนนี้คุณก็พร้อมทำแบบฝึกหัดได้ ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าควรถามคำถามอะไรระหว่างรวบรวมข้อมูลการฝึก และวิธีเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้ AutoML Vision ใช้

สำหรับข้อมูลการฝึก เราหมายถึงตัวอย่างสิ่งที่เราต้องการให้รูปแบบ ML ของเราจำแนกและแบ่งหมวดหมู่ได้ ในกรณีของเรา หมายถึงการให้ชุดภาพถ่ายดาวเทียมและบอก้อัลกอริทึมว่ารูปภาพใดบ้างที่เป็นตัวอย่างการทำเหมืองอำพัน และรูปใดที่ไม่ใช่

image12_3_zA6aI42.png

เริ่มต้นด้วยกรณีของคุณ

image40_2.png

ระหว่างจัดชุดข้อมูลเข้าด้วยกัน ให้เริ่มต้นจากปัญหาที่คุณจะขอให้ ML ช่วยแก้ไขเสมอ ลองพิจารณาคำถามต่อไปนี้

  1. คุณพยายามให้ได้ผลลัพธ์อะไร
  2. คุณต้องจำแนกหมวดหมู่ประเภทใดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้
  3. เป็นไปได้หรือไม่ที่มนุษย์จะจำแนกหมวดหมู่ดังกล่าว แม้ AutoML Vision จะสามารถจัดการรูปภาพและหมวดหมู่ได้มากมายกว่ามนุษย์ แต่ถ้ามนุษย์ไม่สามารถจำแนกหมวดหมู่เฉพาะบางอย่างได้ AutoML Vision ก็จะทำได้ยากเช่นกัน
  4. ตัวอย่างประเภทใดจะสะท้อนประเภทและช่วงข้อมูลที่ระบบของคุณจะจัดประเภทได้ดีที่สุด


นึกถึงเรื่องราวที่คุณกำลังจัดการอยู่ คำตอบของคำถามดังกล่าวเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้กับเรื่องนั้นอย่างไรบ้าง และคุณจำเป็นต้องใช้ Machine Learning หรือไม่

image40_2.png

ประเมินกรณีการใช้งานของคุณ

image5_3.png

ในกรณีของเรา คำตอบอาจเป็นดังนี้


  1. เราต้องการให้รูปแบบของเราสามารถจำแนกตัวอย่างการทำเหมืองอำพันในภาพถ่ายดาวเทียมที่เราจะแสดงให้ดู
  2. เราต้องใช้แค่สองหมวดหมู่ คือ "YES หมายถึง รูปภาพนี้มีองค์ประกอบสอดคล้องกับรูปแบบที่มักจะแสดงถึงกิจกรรมการทำเหมืองอำพัน" และ "NO หมายถึง รูปภาพนี้ไม่มีองค์ประกอบที่สื่อถึงการทำเหมืองอำพัน"
  3. โดยส่วนมากแล้วเป็นไปได้ กล่าวคือ การจำแนกตัวอย่างการทำเหมืองอำพันในภาพถ่ายดาวเทียมค่อนข้างเป็นไปได้ เพราะรูปแบบหลุมในดินที่ชัดเจนเหมือนรอยแผลฝีดาษ แต่เราจะได้เห็นกันในระยะทดสอบว่ามันอาจไม่ง่ายเท่าที่เราคิดเสมอไป
  4. พื้นหลังต่างกัน ความหนาแน่นของหลุมต่างกัน สีต่างกัน ยิ่งตัวอย่างในชุดข้อมูลของเรามีความหลากหลายเท่าใด อัลกอริทึมจะยิ่งเรียนรู้ได้ดีขึ้นเท่านั้น
image5_3.png

หาแหล่งข้อมูล

image17_3.png

เมื่อคุณกำหนดได้แล้วว่าต้องใช้ข้อมูลอะไร ขั้นตอนต่อไปคือการหาวิธีหาแหล่งข้อมูล ในกรณีของเรา เรามีชุดข้อมูลที่ Texty ให้มาอยู่แล้ว แต่ลองคิดว่าในกรณีของคุณเองจะเป็นอย่างไรได้บ้าง คุณจะหารูปภาพที่ต้องใช้ได้ที่ไหน อย่างไร

คุณอาจหาได้จากข้อมูลที่หน่วยงานของคุณเก็บรวบรวม หรือจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะในกรณีใด อย่าลืมทบทวนระเบียบข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูลในภูมิภาคและในสถานที่ที่คุณจะใช้งานระบบ


ไม่มีทางที่ข้อมูลการฝึกจะ “ปราศจากอคติ” โดยสิ้นเชิง แต่คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรูปแบบ ML ที่ “ยุติธรรม” ได้หากคุณพิจารณาสาเหตอาจทำให้ข้อมูลของคุณมีอคติ และลงมือจัดการอย่างจริงจัง ทบทวน Introduction to Machine Learning เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องนี้

image17_3.png

เตรียมข้อมูล

image50_2.png

ยังมีอีกสองสามเรื่องที่คุณต้องนึกไว้เสมอขณะรวบรวมข้อมูลการฝึก


รวมตัวอย่างที่ติดป้ายกำกับให้เพียงพอในแต่ละหมวดหมู่ กล่าวคือ AutoML Vision ต้องการอย่างน้อย 100 ตัวอย่างต่อหนึ่งป้ายกำกับ โดยทั่วไป ยิ่งคุณนำรูปภาพที่ติดป้ายกำกับมาใช้ในกระบวนการฝึกได้มากเท่าไร รูปแบบของคุณจะยิ่งออกมาดีขึ้นเท่านั้น


สิ่งสำคัญคือต้องรวมตัวอย่างสำหรับฝึกในแต่ละหมวดหมู่ให้มีจำนวนโดยประมาณใกล้เคียงกัน ถ้าคุณมีข้อมูลเหลือเฟือสำหรับป้ายกำกับอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ใช้เพียงบางส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้จำนวนตัวอย่างต่อหมวดหมู่แตกต่างกันมากเกินไป


หารูปภาพที่ดูคล้ายกับสิ่งที่คุณวางแผนจะให้รูปแบบช่วยจำแนก จะดีที่สุดถ้าตัวอย่างสำหรับการฝึกของคุณเป็นตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงจากชุดข้อมูลเดียวกับที่คุณวางแผนจะใช้รูปแบบดังกล่าวในการจัดประเภท

image50_2.png
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว การเตรียมข้อมูล ใช่ กำลังดำเนินการอยู่
แนะนำสำหรับคุณ
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป