ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
Welcome to the Google News Initiative
The Google News Initiative works with publishers and journalists to fight misinformation, share resources, and build a diverse and innovative news ecosystem.
บทเรียนที่ 16 จาก 18
Google Trends: การปรับปรุงผลการค้นหาของคุณ
Data Journalism
Google Data GIF Maker
check_box_outline_blank Data Journalism: Take the Quiz
หลักสูตร
0% เสร็จสิ้น
15 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

Google Trends: การปรับปรุงผลการค้นหาของคุณ

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_TitleCard.jpg
กรองการค้นหาของคุณเพื่อรับข้อมูลที่มีประโยชน์มากขึ้น
GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_TitleCard.jpg

การใช้งานขั้นสูง

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card1_Image1.jpg

Google Trends ให้คุณเห็นเรื่องราวและหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจได้อย่างง่ายดาย การสำรวจหัวข้อเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเรียบง่าย และ Trends ประกอบด้วยคุณลักษณะและตัวเลือกบางอย่างเพื่อช่วยกรองผลลัพธ์ของคุณ มีหลายวิธีที่จะได้รับข้อมูลที่แม่นยำที่คุณต้องการเพื่อช่วยกระตุ้นแนวคิดของเรื่องและสนับสนุนประเด็น

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card1_Image1.jpg

การกรองการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอน

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card2_Image1.jpg

คุณสามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อกรองผลการค้นหาของ Trends

 

ตัวอย่างเช่น หากคุณเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงาน่ทางเลือกและค้นหาคำว่า wind farm โดยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน ผลลัพธ์ของคุณจะมีุทั้งสองคำนี้โดยไม่เรียงลำดับ ตามมาด้วยคำอื่นๆ (offshore wind farm, new methods to farm wind, wind saves the farm ฯลฯ) ไม่มีการรวมการสะกดผิด การสะกดที่หลากหลาย คำพ้องความหมาย รูปพหูพจน์และเอกพจน์สำหรับคำค้นหาของคุณ

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card2_Image1.jpg

คำแนะนำสำหรับเครื่องหมายวรรคตอน

ต่อไปนี้คือวิธีการที่เครื่องหมายวรรคตอนสามารถส่งผลกระทบต่อการค้นหานี้ได้


“wind farm” เครื่องหมายอัญประกาศรอบคำค้นหาจะให้ผลลัพธ์ที่รวมคำค้นหาที่แน่นอน อาจจะอยู่ด้านหน้าและหลัง (เช่น offshore wind farm)


wind + solar - ผลลัพธ์อาจประกอบด้วยคำว่า wind หรือ solar


wind - farm - ผลลัพธ์อาจประกอบด้วยคำว่า wind แต่ไม่รวมคำว่า farm วิธีนี้มีประโยชน์เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้คำค้นหาที่เป็นส่วนหนึ่งของวลีที่นิยมที่คุณครอบงำผลลัพธ์ของคุณ


fueling + fuelling + fueleing ผลลัพธ์จะประกอบด้วยการสะกดคำที่เป็นทางเลือก (fueling หรือ fuelling) รวมถึงการสะกดที่ผิดบ่อย (fueleing)

การกรองการค้นหาตามภูมิภาค

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card4_Image1.jpg

เมื่อคุณค้นหาคำใน Google Trends ผลลัพธ์ของคุณจะประกอบด้ว แผนที่โลกที่แสดงพื้นที่ที่คำนั้นนิยม โทนสีเข้มบอกถึงคำค้นหาของคุณมีแนวโน้มที่จะมีการค้นหาสูง

 

เพียงวางเมาส์บนภูมิภาค ระบบจะเปิดใช้หน้าต่างป๊อปอัพที่แสดงดัชนีปริมาณการค้นหา ที่ด้านขวาของแผนที่คือไอคอนมุมมองรายการที่แสดงการจัดลำดับภูมิภาคหรือเมืองยอดนิยมตามความนิยมของคำค้นหาของคุณ

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card4_Image1.jpg

การจำกัดหรือการขยายแต่ละหัวข้อการค้นหาตามภูมิศาสตร์และเวลา

บนหน้าผลลัพธ์ คุณสามารถกรองการสำรวจตามภูมิภาคและ/หรือช่วงเวลาสำหรับแต่ละหัวข้อการค้นหาได้


ตัวอย่างเช่น หากคุณเปรียบเทียบความสนใจในการค้นหาพลังงานคลื่นหรือพลังงานแสงอาทิตย์ คุณจะพบว่าโดยทั่วไปพลังงานแสงอาทิตยมีมากกว่าพลังงานคลื่นสำหรับความสนใจในการค้นหาจากทั่วโลก 


หากคุณต้องการตรวจสอบความนใจในท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ให้วางเมาส์บนคำค้นหาและคลิกจุดสามจุด จากนั้นเลือก เปลี่ยนตัวกรอง จากเมนู


กำหนดภูมิภาคและช่วงที่คุณต้องการตรวจสอบ


ผลลัพธ์อาจแสดงความสัมพันธ์ที่ต่างกันระหว่างคำค้นหาสองคำแทนที่จะเป็นการเปรียบเทียบจากทั่วโลก 

การสำรวจพื้นที่ในเมืองหลวงของอเมริกา

Trends ให้คุณกรองการแยกย่อยทางภูมิศาสตร์เป็นระดับเมืองได้ เมืองใหญ่เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่โดยทั่วไปจะสอดคล้องกับพื้นที่เมืองหลวงในสหรัฐอเมริกา ล่าสุด Google Trends แสดงเฉพาะเมืองใหญ่สำหรับอเมริกาเท่านั้น สมมติว่าคุณกำลังดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเเละคุณต้องการพิจารณาแนวโน้มการค้นหาพลังานความร้อนใต้โลก คุณสามารถรับข้อมูลเพื่อพื้นที่ในเมืองหลวงได้สองวิธีดังนี้ 


คลิก ทั่วโลก ที่ด้านบนของหน้าแสดงผลลัพธ์ 


เลือก สหรัฐอเมริกา


หากต้องการตรวจสอบข้อมูลสำหรับพื้นที่เมืองใหญ่แต่ละแห่ง ให้คลิกรัฐที่เจาะจง


หากต้องการดูแผนที่ตามเมืองหรือพื้นที่เมืองใหญ่ ให้ใช้เมนู ภูมิภาคย่อย ด้านบนของแผ่นที่ 

กรองผลลัพธ์ของคุณโดยใช้หมวดหมู่

หากคุณกำลังใช้ Trends เพื่อค้นหาคำที่มีหลายความหมาย คุณสามารถกรองผลลัพธ์ของคุณตามหมวดหมู่เพื่อรับข้อมูลสำหรับเวอร์ชันที่คุณกำลังมองหา 


ค้นหาคำของคุณและบนหน้าผลการค้นหา คลิก หมวดหมู่ทั้งหมด ใต้กล่องการค้นหาเพื่อแสดงตัวเลือกหมวดหมู่ของคุณ 


เลือกหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับความหมายที่คุณต้องการมากที่สุดผลลัพธ์ดังกล่าวจะสะท้อนจำนวนการค้นหาของคำในบริบทนั้น

การใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card8_Image1.jpg

เพิ่มขึ้นแสดงคำที่มีการค้นหาด้วยคำที่คุณป้อน (หรือโดยทั่วไป หากไม่มีการป้อนคำค้นหา) ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงเวลาที่ส่งคำขอ สำหรับคำค้นหาที่เพิ่มขึ้นแต่ละคำ คุณจะเห็นเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของคำค้นหาเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ หากคุณเห็นคำว่า ”เบรกเอาต” หมายความว่าคำค้นหานั้นไม่มีอยู่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้และเราไม่มีเส้นฐาน


เปอร์เซ็นต์นี้อิงตามอัตราการเพิ่มขึ้นของความสนใจในการค้นหาในกรอบเวลาที่เลือก 


ตัวอย่างเช่น การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ หากคุณกำลังมองหาการเปรียบเทียบการค้นหาที่เพิ่มขึ้นล่าสุด 7 วันสำหรับคำนั้น พลังงานความร้อนใต้พิภพ คือ 7 วันก่อนหน้า หากเป็น 30 วัน การเปรียบเทียบจะเป็นระยะเวลา 30 วันก่อนหน้า 


ยกเว้นเมื่อคุณดูประวัติทั้งหมด (2004-ปัจจุบัน) เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ในปี 2004

GO801_GNI_ImprovingSearchResults_2_Card8_Image1.jpg

การค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณค้าหาคำ แผนภูมิการค้นหาที่เกี่ยวข้องจะปรากฏด้านล่างของหน้าผลลัพธ์แรก การค้นหาที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้กำหนดคำด้านบนและคำที่เพิ่ามขึ้นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือเรื่องราวที่มาแรง ซึ่งอาจประโยชน์สำหรับการค้นหามุมมองที่มีเอกลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องราว เป็นต้น


คลิกแท็บ กำลังเพิ่ม และเลือก อันดับสูงสุด


อันดับสูงสุด แสดงคำที่ค้นหาบ่อยที่สุดพร้อมกับคำที่คุณป้อนในเซสชันการค้นหาเดียวกัน ด้วยหมวดหมู่ ประเทศ หรือภูมิภาคที่เลือกเหมือนกัน

Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?