Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.

Một thế giới được cung cấp nhiều thông tin hơn luôn là cốt lõi trong sứ mệnh của Google.

Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người ở bất cứ đâu đều cần tiếp cận được nhiều nguồn đáng tin cậy để tìm thông tin họ cần. Điều đó bắt đầu bằng một ngành tin tức mang lại cho mọi cộng đồng cơ hội đóng góp ý kiến.

Thúc đẩy một cộng đồng tin tức

Chúng tôi tận tâm phối hợp với ngành tin tức để các toà soạn toàn cầu cũng như các tờ báo địa phương có thể phát triển mạnh mẽ.

 • Google

  Sứ mệnh của Google là sắp xếp thông tin của thế giới cũng như làm cho thông tin đó trở nên hữu ích và mọi người trên toàn cầu đều có thể tiếp cận được.

 • Google và ngành tin tức

  Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với ngành tin tức và hỗ trợ hàng tỷ đô la để tạo ra tác phẩm báo chí chất lượng trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

 • Google News Initiative

  Vào năm 2018, chúng tôi cho ra mắt Google News Initiative để mở rộng quy mô hợp tác với các nhà báo, nhà xuất bản và các nhà lãnh đạo trong ngành nhằm giúp xây dựng một tương lai bền vững cho tin tức trên toàn cầu.

 • Đối tác của chúng tôi

  Cùng với các chính phủ, nhà lãnh đạo dân sự cũng như nhà lãnh đạo cộng đồng và các công ty khác, chúng tôi đang thực hiện vai trò của mình để tất cả mọi người dễ tiếp cận hơn với thông tin đáng tin cậy.

Google News Initiative tiếp tục được xây dựng dựa trên cam kết gần 20 năm của Google trong việc hỗ trợ ngành tin tức.

Chúng tôi tin tưởng sâu sắc vào việc truyền bá kiến thức để cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Đây là trọng tâm trong sứ mệnh của Google. Đây là sứ mệnh của các nhà xuất bản và nhà báo.

Cách Google News Initiative hỗ trợ ngành tin tức

Các cuộc đối thoại và cộng tác trong hàng thập kỷ của chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ các nhà báo, củng cố mô hình kinh doanh của các nhà xuất bản và xây dựng cộng đồng tin tức toàn cầu.

Chúng tôi giúp thúc đẩy công việc của các toà soạn thiếu nguồn lực bằng cách cung cấp các công cụ kỹ thuật số, khoá đào tạo và tài nguyên hỗ trợ họ nỗ lực khám phá, xác minh và kể những câu chuyện hấp dẫn.

Tác động

Cho đến nay, Google News Initiative đã hỗ trợ hơn 7.000 đối tác tin tức ở hơn 120 quốc gia với khoản tài trợ trên toàn cầu là 300 triệu USD.

Hơn 7.000
đối tác tin tức
Hơn 300 triệu USD
là khoản tài trợ
Hơn 120
quốc gia và vùng lãnh thổ
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?