Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.

Bắt đầu xây dựng mô hình doanh thu

Đa dạng hoá các nguồn doanh thu, ước tính thu nhập tiềm năng và ra mắt sản phẩm mới.

ảnh
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?