Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Những công cụ và tài nguyên giúp hoạt động đưa tin kỹ thuật số phát triển

Google News Initiative đồng hành cùng các nhà xuất bản và nhà báo nhằm đẩy lùi thông tin sai lệch, chia sẻ nguồn lực, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái tin tức đa dạng, giàu tính đổi mới.

Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?