Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.

Những công cụ và tài nguyên giúp hoạt động đưa tin kỹ thuật số phát triển

Google News Initiative đồng hành cùng các nhà xuất bản và nhà báo nhằm đẩy lùi thông tin sai lệch, chia sẻ nguồn lực, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái tin tức đa dạng, giàu tính đổi mới.

Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?