Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Thank you for your application! Please expect to hear back from us within six weeks of the application deadline.


In the interim, please do not hesitate to check out all that the Digital Growth Program has to offer, including playbooks, interactive exercises, and digital workshops across a number of business topics ranging from Reader Revenue to Audience Development. Please reach out to gnidigitalgrowth@google.com if you have any questions.

Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?