Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Thank you for your application to the News Equity Fund,

All applicants will be notified of the status of their application by email as soon as possible. If you need to get in touch with us in the meantime, please email newsequityfund@google.com and include in the subject line of all correspondence the application ID number mentioned in the confirmation email sent.

If you have any questions about the process and our application review process, you can find more details in the FAQs on our website.

Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?