Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Movilizatorio

Học viên tại Mỹ Latinh học cách phát hiện thông tin sai lệch

Latin American students being taught how to spot misinformation

Một vấn đề không phải là ưu tiên

Mặc dù dành nhiều thời gian trực tuyến, nhưng giới trẻ thường thấy khó hiểu về những nội dung mà họ tìm được trên mạng.

Bà Lina Torres, giám đốc dự án và chiến lược của Movilizatorio – một tổ chức nghiên cứu xã hội và vận động cộng đồng có trụ sở tại Colombia – cho biết đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở Mỹ Latinh. Tỷ lệ hiểu biết truyền thông của khu vực này còn ở mức thấp (một nghiên cứu năm 2020 cho thấy 70% người Mỹ La tinh dễ bị tác động bởi thông tin sai lệch). Ngoài ra, sự lơ là của các cấp ra chính sách càng làm tăng thêm khó khăn. Theo bà Torres, phần lớn khu vực này đang "đối mặt với những thách thức rất cơ bản là được đi học hoặc khả năng đọc và viết". Trong bối cảnh đó, hiểu biết về phương tiện truyền thông chỉ là một ưu tiên thấp..

Để giải quyết vấn nạn này, Movilizatorio tạo ra nền tảng DigiMENTE ("tư duy kỹ thuật số"). Đây là một chương trình phổ cập kiến thức truyền thông dành riêng cho học viên Mỹ La tinh từ 12 đến 17 tuổi. Theo bà Torres, có rất nhiều chương trình phổ cập kiến thức truyền thông hiệu quả khác, nhưng DigiMENTE là chương trình đầu tiên "phù hợp với bối cảnh của người dân trong khu vực".

Học cách suy nghĩ phản biện, sáng tạo có trách nhiệm

Trước khi bắt đầu thiết kế DigiMENTE, Movilizatorio nghiên cứu kỹ lưỡng 20 chương trình hiện có, tích hợp các yếu tố hiệu quả nhất vào một chương trình học phù hợp với bối cảnh văn hoá của các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ La tinh. Kết quả là, họ đã xây dựng được một chương trình học dài 16 tuần, hướng dẫn học viên cách đánh giá thông tin phản biện, suy nghĩ và phản ánh sự kiện một cách có đạo đức, tạo ra nội dung sáng tạo và tham gia hệ sinh thái truyền thông với tinh thần trách nhiệm. "DigiMENTE không chỉ tập trung vào tin tức giả mạo mà còn giúp học viên phát triển các kỹ năng cần thiết để hiểu và tham gia hệ sinh thái truyền thông"- bà Torres cho biết.

Theo bà Torres, mặc dù do Movilizatorio dẫn dắt, nhưng DigiMENTE là một sản phẩm cộng tác từ đầu đến cuối. Là đối tác từ khi hình thành dự án, Google News Initiative (GNI) đã hỗ trợ và đưa ra hướng dẫn chiến lược giúp Movilizatorio tập hợp nhân lực và tài nguyên phù hợp để phát triển một chương trình có thể nhân rộng. Tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu Teach for All cùng các chi hội địa phương gồm Enseñá por Colombia, Enseñá por Mexico và Enseñá Argentina đã thử nghiệm thí điểm, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết quan trọng thu thập được từ những lớp học đó.

Tháng 3 năm 2021, các chi hội Enseñá địa phương chạy phiên bản DigiMENTE đầu tiên với 500 học viên ở Argentina, Colombia và Mexico. Bà Torres và nhóm của mình đã phân tích kết quả với nhóm đối chứng. Họ tinh chỉnh chương trình học dựa trên ý kiến phản hồi của giáo viên và nhóm thực địa. Sau đó, họ bắt đầu mở rộng quy mô, triển khai giai đoạn thí điểm lần hai vào tháng 8 năm 2021 và gặp các trường học trong khu vực.

Headshot of Lina Torres in front of a leafy background
Công việc của chúng tôi là làm thế nào để nâng cao nhận thức về vấn đề này và làm thế nào để kết nối nhận thức với nhu cầu của xã hội. Chúng tôi cần từ từ tạo ra một làn sóng người dùng và các chuyên gia cho biết đây là việc quan trọng.
Lina Torres
Đối tác kiêm Giám đốc dự án và chiến lược, Movilizatorio

Nền móng cho tương lai

Thông qua chương trình học DigiMENTE, mức điểm tổng thể về kiến thức truyền thông của học viên tham gia thử nghiệm so với nhóm đối chứng đã tăng lên. Theo bà Torres, đánh giá thí điểm chương trình học này là cần thiết và tạo móng cho tương lai. Cô cho biết: "Chương trình này phổ cập kiến thức truyền thông cơ sơ cho học viên [ở Mỹ Latinh] nên sẽ chỉ giúp thúc đẩy việc nghiên cứu kiến thức truyền thông tại khu vực này."

  • 3.000 người đã tiếp cận chương trình thí điểm
  • 30.000 người trên khắp Mỹ Latinh
  • 5 điểm là số điểm học viên đạt cao hơn trong bài kiểm tra xác định tin tức giả mạo

Các kết quả ban đầu đầy hứa hẹn. Trên thực tế, Movilizatorio đã mở rộng chương trình để tiếp cận các đối tượng và học viên là người lớn. Tuy nhiên, bà Torres lưu ý, việc cảnh báo các nhà hoạch định chính sách về nhu cầu giáo dục kiến thức truyền thông đòi hỏi phải nỗ lực lâu dài. Cô bày tỏ: "Công việc của chúng tôi là làm thế nào để nâng cao nhận thức về vấn đề này và làm thế nào để kết nối nhận thức với nhu cầu của xã hội. Chúng tôi cần từ từ tạo ra một làn sóng người dùng và các chuyên gia cho biết đây là việc quan trọng.."

Sự tham gia của các hệ thống trường học ở Bogota và Veracruz cho thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Bà Torres chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy rằng việc chuẩn bị sẵn chương trình giảng dạy, thử nghiệm và điều chỉnh phù hợp với bối cảnh của khu vực là rất hữu ích để thuyết phục các nhà hoạch định chính sách. Chúng tôi đang thảo luận về những nội dung đó. Khi thấy rằng chương trình này đã sẵn sàng để sử dụng miễn phí thì những người làm chính sách sẽ bắt đầu chú ý."

None
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?