Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Resources for AAJA

Tools, trainings, and resources designed in partnership with industry experts to help you strengthen your journalism and grow your audiences.

aaja

nathalietadenaheadshot
Welcome! Google is proud to support AAJA through our free resource library.
Nathalie Tadena
Google News Initiative

Resources from Mastering Journalism Power Tools

Learn the latest best practices

Get insights from our tools

Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?