Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Resources for AAN

Tools, trainings, and resources designed in partnership with industry experts to help you grow your audiences and revenue.

AAN

casey_headshot
Welcome! Google is proud to support AAN through our programs and free resource library.
Casey Pallenik
Google News Initiative

Learn the latest best practices

Apply to Transformation Tech


Transformation Tech is a three-month program aimed at boosting the digital revenue capabilities of publishers from the National Newspaper Publishers Association (NNPA), the National Association of Hispanic Publications (NAHP), and the Association of Alternative Newsmedia (AAN).

Through personalized coaching and consultation from digital experts, publishers will assess their technology needs, identify revenue opportunities, and create a revenue plan.

Each participant will receive $20,000 in funding to support their technology transformation goals.

Program Dates: June 2023 to December 2024, across six cohorts

Apply by July 31, 2023.

Apply now

ntg-masthead-image.max-800x600

Resources from our workshop

Get insights from our tools

Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?