Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.

Thu hút khách truy cập

Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
5 bài học
35 phút
beginner
Dùng quy trình tiếp tục khám phá bài viết, video và Các chỉ số quan trọng về trang web để thu hút và giữ chân khách truy cập.
keepvisitorsengaged
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Keep visitors engaged with video on YouTube

Bài học
Build your relationship with billions of YouTube viewers
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Thu hút khách truy cập với chiến lược tiếp tục khám phá

Bài học
Khai thác tối đa nội dung luôn cập nhật của bạn
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Thu hút khách truy cập với Các chỉ số quan trọng về trang web

Bài học
Xây dựng trải nghiệm người dùng chất lượng trên trang web tin tức của bạn
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Thu hút khách truy cập bằng video trên web

Bài học
Xây dựng mối quan hệ với độc giả trẻ tuổi
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Build news apps with Flutter

Bài học
Reduce app development time by up to 80%
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
Sorry! Your search did not match any resources

Đang là xu hướng

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?