Estimate your Ad Revenue Opportunity - Google News Initiative Chuyển ngay đến nội dung chính
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.

Bắt đầu bằng cách cho chúng tôi biết về trang web của bạn

Trụ sở của tổ chức bạn nằm ở khu vực nào?

Chọn khu vực của bạn
 • Chọn khu vực của bạn
 • Bắc Mỹ
 • Mỹ La tinh
 • Châu Á Thái Bình Dương
 • Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi

Bắt đầu bằng cách cho chúng tôi biết về trang web của bạn

Tổng số lượt xem trang hàng tháng của bạn là bao nhiêu?

Tôi nên trả lời câu hỏi này như thế nào?

Tổng số lượt xem trang hàng tháng (hoặc số lượt truy cập trang, số lượt truy cập theo dõi trang) là tổng số lần một trang được tải (hoặc tải lại) trên trình duyệt trong 28 ngày. Nếu người dùng nhấp vào tải lại sau khi truy cập trang, thì lượt nhấp đó sẽ được tính là lượt xem trang bổ sung. Nếu người dùng chuyển đến một trang khác rồi quay lại trang gốc, thì lượt xem trang lần thứ hai cũng được ghi lại.

Tôi không biết tổng số lượt xem trang hàng tháng của mình

Bạn có thể ước tính tổng số lượt xem trang hàng tháng của mình bằng cách nhân số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), số lượt xem trang trung bình trên mỗi lượt truy cập và số lượt truy cập trung bình hàng tháng trên mỗi người dùng.

Số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU)

Số người dùng hoạt động hàng tháng là số lượng người dùng riêng biệt đã bắt đầu các phiên trên trang web hoặc ứng dụng của bạn trong 30 ngày qua. Nếu đăng nhập vào Google Analytics, bạn có thể truy cập vào báo cáo về Người dùng đang hoạt động để xem người dùng đang hoạt động theo chỉ số người dùng hoạt động trong 1, 7, 14 và 28 ngày qua.

Số lượt xem trang trung bình trên mỗi lượt truy cập

Số lượt xem trang trung bình trên mỗi lượt truy cập là số trang trung bình được xem trong một lượt truy cập, trong khoảng thời gian 28 ngày. Lượt xem trang là trường hợp trang đang được tải (hoặc tải lại) trong trình duyệt. Nếu người dùng nhấp vào tải lại sau khi truy cập trang, thì lượt nhấp đó sẽ được tính là lượt xem trang bổ sung. Nếu người dùng chuyển đến một trang khác rồi quay lại trang gốc, thì lượt xem trang lần thứ hai cũng được ghi lại.

Số lượt truy cập trung bình hàng tháng trên mỗi người dùng

Số lượt truy cập trên mỗi người dùng là số lần trung bình người dùng truy cập vào trang web của bạn trong một khoảng thời gian, thường là hơn 28 ngày.

Bắt đầu bằng cách cho chúng tôi biết về trang web của bạn

Khả năng xem quảng cáo của bạn là bao nhiêu?

Tôi nên trả lời câu hỏi này như thế nào?

Khả năng xem là một thước đo về mức độ tương tác của người dùng với quảng cáo. Một quảng cáo được coi là xem được nếu độc giả thấy ít nhất 50% quảng cáo trong hơn 1 giây đối với quảng cáo hiển thị và hơn 2 giây đối với quảng cáo dạng video.

Khả năng xem có mối liên hệ mật thiết với các chỉ số khác:

 • Khi tăng khả năng xem, bạn có thể thấy chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM) cũng tăng theo. Ở mức khả năng xem 70 – 80%, CPM cao gấp 4 lần so với mức khả năng xem 10%.
 • Kích thước, loại và vị trí của đơn vị quảng cáo sẽ tác động đến khả năng xem. Khi bạn tăng số đơn vị quảng cáo trên mỗi trang, khả năng xem sẽ giảm đi. Quảng cáo trong màn hình đầu tiên hoặc trong chế độ xem đầu tiên khi người dùng chuyển đến một trang web sẽ được xem nhiều hơn và cần CPM cao hơn so với quảng cáo dưới màn hình đầu tiên hoặc dưới chế độ xem đầu tiên và yêu cầu người dùng cuộn xuống dưới trang. Theo dữ liệu của Google, quảng cáo gần cuối màn hình trong màn hình đầu tiên thường có tỷ lệ khả năng xem cao nhất. Quảng cáo được đặt ngay bên dưới thanh điều hướng trên cùng có tỷ lệ khả năng xem cao hơn so với quảng cáo đặt ở đầu trang.

Tôi không biết khả năng xem quảng cáo của mình

Thường thì khả năng xem ở mức 70% là một điểm chuẩn tốt cho doanh nghiệp quảng cáo đang hoạt động hiệu quả. Khả năng xem quảng cáo trung bình đối với quảng cáo hiển thị tại Bắc Mỹ là 49 – 54%.

Bắt đầu bằng cách cho chúng tôi biết về trang web của bạn

Trang web của bạn có bao nhiêu đơn vị quảng cáo trên mỗi trang?

Tôi nên trả lời câu hỏi này như thế nào?

Đơn vị quảng cáo là các vùng chứa bạn đặt trên trang web hoặc trong ứng dụng của mình để hiển thị quảng cáo cho người dùng. Đơn vị quảng cáo trên mỗi trang là số lượng đơn vị quảng cáo trung bình được đặt trên mỗi trang.

Đơn vị quảng cáo trên mỗi trang có mối liên hệ mật thiết với các chỉ số khác. Khi bạn tăng số đơn vị quảng cáo trên mỗi trang, khả năng xem sẽ giảm đi.

Bắt đầu bằng cách cho chúng tôi biết về trang web của bạn

Có bao nhiêu lượt hiển thị được phân bổ cho quảng cáo Trực tiếp, Có lập trình và Tự quảng bá?

Bạn có tổng số lượt hiển thị có thể xem. Hãy xem xét sự phân chia giữa quảng cáo trực tiếp và có lập trình, tỷ lệ lượt hiển thị có sẵn được đặt trước và CPM để xem cách kết hợp tối ưu cho ấn bản của bạn.

Tôi nên trả lời câu hỏi này như thế nào?

Nhìn chung, quảng cáo có thể được bán theo 3 cách: Trực tiếp, Có lập trìnhQuảng cáo tự quảng bá.

Bán trực tiếp liên quan đến việc bán trực tiếp quảng cáo kỹ thuật số cho khách hàng. Quảng cáo được bán trực tiếp bao gồm tài trợ và tỷ suất chi tiêu quảng cáo, 2 loại độc quyền: Tài trợ liên quan đến việc bán độc quyền cho một nhà quảng cáo, và tỷ suất chi tiêu quảng cáo liên quan đến việc bán độc quyền cho một số nhà quảng cáo, mỗi nhà quảng cáo nhận được một tỷ lệ phần trăm xác định trước của tất cả các lượt hiển thị.

Bán quảng cáo có lập trình liên quan đến việc bán quảng cáo kỹ thuật số thông qua nền tảng tự động. Quảng cáo có lập trình bao gồm giao dịch đảm bảo có lập trình (hoặc giao dịch ưu tiên), phiên đấu giá kín và giao dịch ưu tiên. Các giao dịch này khác nhau ở người mua và giá: giao dịch đảm bảo có lập trình (hoặc giao dịch ưu tiên) liên quan đến việc một người mua nhất định được định giá thông qua thương lượng, phiên đấu giá kín liên quan đến một nhóm người mua nhất định được định giá thông qua đặt giá thầu, còn phiên đấu giá mở liên quan đến bất kỳ người mua nào được định giá thông qua đặt giá thầu.

Quảng cáo tự quảng bá quảng bá ấn bản của riêng bạn. Chiến dịch quảng cáo tự quảng bá là các chiến dịch quảng cáo chéo, giúp phân phát quảng cáo đến trang web hoặc ứng dụng bằng cách sử dụng miễn phí khoảng không quảng cáo của ấn bản.

Khi đặt mục tiêu phân bổ, bạn có thể dự kiến CPM cho Kênh trực tiếp cao hơn Kênh có lập trình. Tuy nhiên, việc hỗ trợ một hoạt động bán hàng trực tiếp thuần thục thường khó khăn hơn, đòi hỏi xx và yy. Phương pháp bán quảng cáo có lập trình cho phép bạn tận dụng không gian có sẵn trực tiếp, là khoảng không quảng cáo có sẵn trên trang web của bạn.

Trực tiếp
Có lập trình
Tài trợ
Direct 00,000
Programmatic 00,000
Sponsorship 00,000

Bắt đầu bằng cách cho chúng tôi biết về trang web của bạn

Tỷ lệ lượt hiển thị có sẵn được đặt trước (STR) trực tiếp và chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM) bạn kỳ vọng là bao nhiêu?

Tỷ lệ lượt hiển thị có sẵn được đặt trước (STR) trung bình

Tỷ lệ lượt hiển thị có sẵn được đặt trước (STR) là số quảng cáo được phân phát chia cho tổng số quảng cáo được yêu cầu. Thường thì STR trực tiếp ở mức 60 – 80% và STR có lập trình ở mức 100% là các điểm chuẩn mục tiêu tốt cho doanh nghiệp quảng cáo đang hoạt động hiệu quả.

Đối với Bán quảng cáo có lập trình, tổng số STR có thể không đạt được 100% vì những lý do sau:

 • Khoảng không quảng cáo không bán được do chu kỳ bán hàng bị ảnh hưởng bởi tính thời vụ
 • Tin nổi bật, thời tiết, nội dung nằm trong danh sách đen hoặc các nội dung khác làm gián đoạn lượt hiển thị, chẳng hạn như khi nhà quảng cáo đã cam kết chi tiêu, nhưng không muốn đặt quảng cáo cạnh nội dung nhất định (ví dụ: tin tội phạm)
 • Các trở ngại về kỹ thuật, chẳng hạn như lỗi mạng, tình trạng tắc nghẽn Internet, thời gian chờ và độ trễ
 • Tỷ lệ thoát và người dùng rời trang trước khi quảng cáo tải
 • Sự thuần thục của đội ngũ bán hàng

Chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM) trung bình là gì?

CPM (chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị) là cách chính để bán đơn vị quảng cáo dựa trên số lượt hiển thị (số lần quảng cáo được phân phát). Đây là mức giá mà nhà quảng cáo trả cho mỗi 1.000 lượt hiển thị mà họ mua trên trang web của bạn.

Thường thì CPM trực tiếp ở mức 10 – 20 USD và CPM có lập trình dưới 5 USD là điểm chuẩn tốt cho doanh nghiệp quảng cáo đang hoạt động hiệu quả.

Khi tăng khả năng xem, bạn cũng kỳ vọng CPM sẽ tăng theo. Ở mức khả năng xem 70 – 80%, CPM cao gấp 4 lần so với mức khả năng xem 10%. Hãy nhớ rằng việc tăng số lượng đơn vị quảng cáo có thể làm giảm khả năng xem.

Trong mô hình của chúng tôi, quảng cáo tự quảng bá không thúc đẩy doanh thu quảng cáo, nhưng vẫn mang lại giá trị. Bạn có thể tính toán giá trị quảng cáo tự quảng bá dựa trên giá trị mang lại. Ví dụ: nếu quảng cáo tự quảng bá đang hướng độc giả đến trang đăng ký của bạn, bạn có thể so sánh giá trị vòng đời của khách hàng đăng ký dự kiến với chi phí quảng cáo.

Bắt đầu bằng cách cho chúng tôi biết về trang web của bạn

Tỷ lệ lượt hiển thị có sẵn được đặt trước (STR) có lập trình và chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM) bạn kỳ vọng là bao nhiêu?

Thế nào là CPM và STR có lập trình tốt?

Thường thì CPM có lập trình ở mức 1 – 5 USD và STR ở mức 60 – 90% là điểm chuẩn tốt cho doanh nghiệp quảng cáo đang hoạt động hiệu quả.

Cho chúng tôi biết về phương pháp bán hàng của bạn

Tóm tắt

Cơ hội doanh thu ước tính

Doanh thu ước tính hàng năm của bạn là $, trong đó doanh thu từ việc bán Trực tiếp và từ việc bán Có lập trình.

Thông tin này nhằm giúp bạn hình dung dữ liệu của riêng mình. Google không giữ lại bất kỳ thông tin nào trong số này.

Chỉnh sửa ý kiến phản hồi của bạn và xem các thay đổi theo thời gian thực

Trực tiếp
Có lập trình
Tài trợ
Direct 00,000
Programmatic 00,000
Sponsorship 00,000
Trực tiếp
Có lập trình
Revenue Total 00,000
Direct 00,000
Sponsorships 00,000
Programmatic 00,000
Potential Revenue 00,000
Direct 00,000
Sponsorships 00,000
Programmatic 00,000
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?