Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

GNI Innovation Challenges

The GNI Innovation Challenges empower news organizations from around the world that pioneer new thinking in online journalism, develop new paths to sustainability and better understand their communities. In turn, we share inspiring stories, lessons learned and useful tools generated to stimulate a more robust and diverse news ecosystem.

Regions

Regions Open for Applications

Apply to an Innovation Challenge below based on your location.

 • Asia-Pacific Applications

  Not currently accepting applications.

 • North America Applications

  Not currently accepting applications.

 • Latin America Applications

  Not currently accepting applications.

 • European Applications

  Not currently accepting applications.

 • Middle East, Turkey & Africa Applications

  Not currently accepting applications.

Progress

The Innovation Challenges have been driving innovation in news since 2018 and have funded over 200 projects in 47 countries.

200+
projects
$30M
offered in funding
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?