Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
nicolerocchio1
Get started with Google Analytics 4
Welcome! Google is proud to support your migration to Google Analytics 4.
Nicole Rocchio, Insights Lead

Watch our workshops

Apply to the Fundamentals Lab

The Fundamentals Lab is a three-month program to help you grow your audiences, reader revenue, and ad revenue online.

Participants receive personalized, data-driven audits and recommendations and builds on the News Consumer Insights analytical framework.

Apply now

News Tagging Guide: Three People collaborating on their laptops

Get insights from our tools

Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?