Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Hands-on Machine Learning

Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
6 bài học
30 phút
beginner
This course teaches journalists how to use Machine Learning for their reporting. You will learn how to train a Machine Learning model to identify and classify images in vast datasets.
Tải xuống
Được tạo bởi:
Làm bài kiểm tra
GNI_Resources_AI_&_ML_270x270.png
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

What is Machine Learning

Bài học
Machine Learning for journalists.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Investigating stories with Machine Learning

Bài học
How you can use Machine Learning in your reporting
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Cloud AutoML Vision

Bài học
Learn how to set up AutoML Vision to prepare for the course exercise
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Data preparation

Bài học
Assess your use case, source and prepare your data
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Training your Machine Learning model

Bài học
Import your data in AutoML Vision and start the training process
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Evaluate and Test

Bài học
How to interpret the output of your model and evaluate its performance
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Hands-on Machine Learning: Take the Quiz

Bài kiểm tra khoá học
Now that you’ve finished the course, take the quiz to test your knowledge.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
Rất tiếc! Không có tài nguyên nào khớp với nội dung bạn tìm kiếm

Thịnh hành

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?