Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 7 trong số 7
Hands-on Machine Learning: Take the Quiz
Hands-on Machine Learning
What is Machine Learning
Investigating stories with Machine Learning
Google Cloud AutoML Vision
Data preparation
Training your Machine Learning model
Evaluate and Test
Khóa học
0% hoàn thành
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
AutoML Vision in Google Cloud needs a minimum number of tagged images to train a model.
Tiếp
image50_2_O07A6k5.png
CÂU HỎI 2/3
A supervised machine learning model
Tiếp
image21_2_hlCEORX.png
CÂU HỎI 3/3
Confusion Matrix:
Gửi
image53_1_9kgofdA.png
Đã hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Hands-on Machine Learning: Take the Quiz
Ôn tập bài học rồi thử lại
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?