Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.

Tăng lưu lượng truy cập trang web

Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
6 bài học
40 phút
beginner
Dùng Google Tìm kiếm, tính năng chia sẻ qua mạng xã hội, các bản tin và quảng cáo để thu hút thêm nhiều lượt truy cập.
Công cụ cần dùng
increaseyourtraffic
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Tăng lưu lượng truy cập bằng các sản phẩm tìm kiếm của Google

Bài học
Thu hút thêm nhiều người khám phá tin tức của bạn
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Tăng lưu lượng truy cập nhờ bản tin

Bài học
Xây dựng mối quan hệ với những độc giả phù hợp nhất
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Tăng lưu lượng truy cập bằng tính năng chia sẻ qua mạng xã hội

Bài học
Khai thác các mạng xã hội để tiếp cận độc giả mới
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Tăng lưu lượng truy cập bằng thông báo trên web

Bài học
Gửi cho độc giả các thông báo tin tức kịp thời
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Increase site traffic with Google Ads

Bài học
Get more traffic from your best articles
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Increase traffic with Search

Bài học
Build your relationship with your best audiences
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
Sorry! Your search did not match any resources

Đang là xu hướng

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?