Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.

Multimedia Storytelling

Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
5 bài học
45 phút
beginner
Explore best practices for YouTube, and learn how to create your own visuals using Google Earth and Google Trends.
Tải xuống
Công cụ cần dùng
Làm bài kiểm tra
multimedia storytelling
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Permissions: Source Google Data.

Bài học
Learn proper usage and citations for Google products.
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse

Bài học
Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Introduction to Google Earth Studio

Bài học
A fully functional animation studio for Google Earth imagery.
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

YouTube: A storytelling tool.

Bài học
Find out how to cultivate and maintain a YouTube audience.
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

YouTube Creator Academy: Improving your YouTube skills

Bài học
Learn how to access and choose lessons that help strengthen your presence.
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Multimedia Storytelling: Take the Quiz

Bài kiểm tra của khoá học
Now that you’ve finished the course, take the quiz to test your knowledge!
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
Sorry! Your search did not match any resources

Đang là xu hướng

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?