Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 2 trong số 2
Video: Bắt đầu sử dụng Pinpoint
Pinpoint
Pinpoint: A research tool for journalists
Khóa học
0% hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Video: Bắt đầu sử dụng Pinpoint

YouTube Thumbnails (15)

Tìm hiểu về Pinpoint, công cụ duy nhất do Google xây dựng để đáp ứng nhu cầu của các nhà báo. Pinpoint có thể chuyển đổi các nội dung âm thanh hoặc video thành văn bản, sắp xếp các văn bản đó và trích xuất dữ liệu từ các tệp của bạn bằng chức năng mới "Trích xuất dữ liệu có cấu trúc".

YouTube Thumbnails (15)
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Video: Bắt đầu sử dụng Pinpoint Rồi, tôi đang thực hiện
Đề xuất cho bạn
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?