Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.

Bắt đầu xây dựng cộng đồng độc giả

Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
8 bài học
70 phút
beginner
Tìm hiểu và phát triển cộng đồng độc giả thông qua các công cụ, bản khảo sát và số liệu phân tích.
startbuildingyouraudience
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Xây dựng cộng đồng độc giả bằng các công cụ phân tích của Google

Bài học
Đưa ra quyết định sáng suốt hơn dựa trên dữ liệu về độc giả
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Tìm hiểu thêm về khách hàng thông qua bài khảo sát

Bài học
Tìm hiểu về khách hàng, thói quen của họ và những yếu tố họ đánh giá cao thông qua bài khảo sát
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Tạo đối tượng bằng công cụ News Consumer Insights

Bài học
Nhận các đề xuất dựa trên dữ liệu cho trang web của bạn
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Thu hút độc giả bằng cách sử dụng Realtime Content Insights

Bài học
Xem hiệu suất hoạt động của các bài viết theo thời gian thực
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Build your audience with Google Analytics 4

Bài học
Understand how Google Analytics 4 works to help with audience analytics
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Increase traffic with Search Console

Bài học
Increase traffic with Search Console
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Reach younger and diverse audiences

Bài học
Expand to diverse audiences
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Get started on Google News with Publisher Center

Bài học
Submit, manage, and monetize your news across Google
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
Sorry! Your search did not match any resources

Đang là xu hướng

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?