Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.

Bắt đầu xây dựng mô hình doanh thu

Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
6 bài học
50 phút
beginner
Đa dạng hoá các nguồn doanh thu, ước tính thu nhập tiềm năng và ra mắt sản phẩm mới.
Công cụ cần dùng
startbuildingrevenue
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Xác định mô hình doanh thu

Bài học
Đa dạng hoá doanh thu bằng gói thuê bao, quảng cáo và nhiều phương thức khác
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Xây dựng nhóm công nghệ

Bài học
Tìm công nghệ tốt nhất cho hoạt động xuất bản, kiếm tiền và các hoạt động khác
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Xây dựng chiến lược gây quỹ

Bài học
Chọn nguồn tài trợ phù hợp cho dự án báo chí của bạn
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Tạo sản phẩm tin tức

Bài học
Thiết kế, tạo mẫu và thử nghiệm sản phẩm tin tức
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Select a CMS for your news organization

Bài học
Get started with publishing online
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Evaluate your financial sustainability

Bài học
Understand, measure, and enable your financial sustainability
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
Sorry! Your search did not match any resources

Đang là xu hướng

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?