Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Resources for the Digital News Academy

Tools, trainings, and resources designed in partnership with industry experts to help you grow your audiences and revenue

Nic Hopkins Headshot
Welcome! Google is proud to support the Digital News Academy through our free resource library.
Nic Hopkins
Head of News Ecosystem and Programs, APAC

Resources for Search, Discover, and Google News

Resources for ad revenue

Resources for reader revenue

Get insights from our tools

Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?