Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 6 trong số 6
Đánh giá tính bền vững tài chính của bạn
Bắt đầu xây dựng mô hình doanh thu
Xác định mô hình doanh thu (10:37)
Xây dựng nhóm công nghệ (9:21)
Xây dựng chiến lược gây quỹ (9:10)
Tạo sản phẩm tin tức (5:05)
Chọn một CMS cho hãng tin của bạn (4:56)
Khóa học
0% hoàn thành
15 phút để hoàn thành

Đánh giá tính bền vững tài chính của bạn

YouTube Thumbnails (27)

Tìm hiểu, đo lường và hỗ trợ tính bền vững tài chính của bạn

YouTube Thumbnails (27)

Bền vững là gì?

5x5_pixel

News Sustainability Project(Dự án Tin tức bền vững) là sáng kiến cộng tác giữa Google News Initiative, FT Strategies và ngành tin tức để tìm hiểu, đo lường và hỗ trợ các yếu tố thúc đẩy tính bền vững cho các nhà xuất bản trên khắp thế giới.

Dự án này định nghĩa Tính bền vững là:

 • Có khả năng thực hiện nhiệm vụ làm báo của bạn trong dài hạn
 • Có sự ổn định tài chính để đầu tư vào nội dung báo chí chất lượng
 • Có khả năng thích ứng khi thị trường và độc giả của bạn phát triển

Trang web News Sustainability Project có thể giúp bạn:

 • Đo lường và theo dõi mức độ sẵn sàng phát triển bền vững của hãng tin theo thời gian
 • So sánh hiệu suất của bạn với các hãng tin khác
 • Nhận các đề xuất cá nhân hóa cho hãng tin của bạn
 • Tạo những kế hoạch dự án để cải thiện tính bền vững của hãng tin
 • Khám phá nội dung nghiên cứu dựa trên một nghiên cứu về hơn 400 hãng tin
5x5_pixel

Đo lường khả năng phát triển bền vững của nhà xuất bản

5x5_pixel

Đo lường khả năng phát triển bền vững của nhà xuất bản là gì?

Đo lường khả năng phát triển bền vững của nhà xuất bản:

 • Đo lường mức độ sẵn sàng phát triển bền vững của hãng tin
 • Hiển thị các tiêu chuẩn của ngành đối với các chỉ số chính
 • Đưa ra nội dung đề xuất phù hợp
 • Hỗ trợ bạn xây dựng và theo dõi kế hoạch dự án

Việc đo lường này tập trung vào các chỉ số mà chúng tôi quan sát thấy là quan trọng đối với tính bền vững của các mô hình kinh doanh và khu vực địa lý.

Điểm số về mức độ sẵn sàng phát triển bền vững đánh giá xem bạn:

 • Có đang xây dựng một sản phẩm khác biệt đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả hay không
 • Có tương tác sâu sắc với độc giả hay không
 • Có tạo ra thu nhập một cách hiệu quả từ sự tương tác của bạn hay không
 • Có tạo ra nền tảng để hoạt động hiệu quả và phát triển theo thời gian hay không
 • Có ổn định và bền vững về tài chính hay không
5x5_pixel

Bắt đầu

5x5_pixel
 1. Nhấp vào "Start Diagnostic"(Bắt đầu đo lường)
 2. Tạo một tài khoản duy nhất cho tổ chức của bạn.
 3. Chọn một người trong tổ chức của bạn để quản lý hồ sơ.
 4. Trả lời Các câu hỏi về điều kiện tham gia để biết điểm chuẩn của bạn và xem bạn có đủ điều kiện hay không
 5. Chia sẻ đường liên kết đến bộ câu hỏi với các thành viên trong nhóm của bạn để họ cung cấp thông tin. Câu hỏi được sắp xếp theo 4 phần:
  • Sản phẩm và độc giả
  • Thu nhập
  • Nguyên tắc cơ bản
  • Hiệu quả tài chính

Dữ liệu của bạn sẽ được FT Strategies xác thực và được Use All Five lưu trữ. Google không có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu thô nào mà bạn gửi.

5x5_pixel

Đọc Báo cáo về tính bền vững của bạn

5x5_pixel

Báo cáo về tính bền vững của bạn được chia thành 3 phần:

Hiệu quả hoạt động của tôi như thế nào? (Điểm số và điểm chuẩn)

Xem Điểm số thể hiện mức độ sẵn sàng phát triển bền vững, Điểm phụ và Chỉ báo hiệu suất chính của bạn để thấy kết quả so sánh. Đối với từng mục, chúng tôi sẽ hiển thị các tiêu chuẩn để bạn có thể so sánh hiệu suất của mình với các nhà xuất bản tương tự.

Vậy thì sao? (Các thông tin chính)

Chúng tôi sẽ tóm tắt thông tin chính cho mỗi khía cạnh của Khung bền vững dựa trên các câu trả lời của bạn.

Tôi nên làm gì? (Khía cạnh trọng tâm, chiến thuật và mẫu hình)

Chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn các lĩnh vực trọng tâm, chiến thuật và lựa chọn chiến lược phù hợp. Hãy thêm các chiến thuật và lựa chọn chiến lược mà bạn muốn chú trọng ở trang tổng quan.

5x5_pixel

Lập kế hoạch để cải thiện tính bền vững của bạn

5x5_pixel

Trang tổng quan của bạn theo dõi tất cả hoạt động của bạn trên trang web theo thời gian.

Tôi có thể làm gì trên trang tổng quan của mình?

 1. Theo dõi Điểm mức độ sẵn sàng phát triển bền vững và hiệu suất của bạn so với các tiêu chuẩn chính theo thời gian.
 2. Thêm các chiến lược đã chọn vào Bảng Kanban để định hướng mức độ ưu tiên.
 3. Xây dựng kế hoạch dự án đối với những chiến lược bạn đã chọn. Theo dõi tiến độ của bạn theo thời gian.
 4. Tinh chỉnh lựa chọn chiến lược của bạn.
5x5_pixel

Khám phá nghiên cứu của chúng tôi về tính bền vững

5x5_pixel

Ngoài ra, chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu dựa trên nội dung nghiên cứu đã tiến hành.

Ví dụ như các nghiên cứu về:

 1. Các yếu tố chính thúc đẩy tính bền vững
 2. Các mẫu hình: những mô hình thành công mà chúng tôi quan sát thấy
 3. Nội dung chuyên sâu về tính bền vững theo khu vực
5x5_pixel
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
Mục nào không thuộc News Sustainability Project (Dự án bền vững tin tức)?
Gửi
quiz
Đã hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Evaluate your financial sustainability
Ôn tập bài học rồi thử lại
in progress
Đề xuất cho bạn
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?