Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Fundamentals

Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
12 bài học
80 phút
beginner
Strengthen your digital skills by learning advanced techniques on familiar tools like Google Search, Google Maps and Google Trends.
Tải xuống Làm bài kiểm tra
GNI_Resources_Fundamentals_270x270.png
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Google Alerts: Stay in the know.

Bài học
Follow the breaking stories that are important to you.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Scholar: Access court cases, academic papers and sources.

Bài học
Quickly find hard facts and expert opinions.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Advanced Search: Researching with precision.

Bài học
Simple tools and tips to help you get better results, faster.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Reverse Image Search: Verifying photos.

Bài học
Find photographs and uncover their backstories.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google News Archive: Access the past.

Bài học
Discover historical digital publications and scanned newspapers.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Street View: Verify images.

Bài học
Check the authenticity of an eyewitness photo or video.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Trends: See what’s trending across Google Search, Google News and YouTube.

Bài học
Find stories and terms people are paying attention to.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Voice Typing: Transcribe audio using Google Docs

Bài học
A quick and easy way to convert audio to text.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Permissions: Source Google Data.

Bài học
Learn proper usage and citations for Google products.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google My Maps: Show where stories happen.

Bài học
Give important context by building interactive maps.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Trends: Understanding the data.

Bài học
How to interpret Trends results.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Translate: Translations on-the-go.

Bài học
Speak the language just about anywhere in the world.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Fundamentals: Take the quiz

Bài kiểm tra khoá học
Now that you finish the course, take the quiz to test your knowledge!
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
Rất tiếc! Không có tài nguyên nào khớp với nội dung bạn tìm kiếm

Thịnh hành

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?