Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Google Trends

Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
4 bài học
20 phút
beginner
Use real-time search data to track topics and spot emerging trends with the free Trends Explore tool. Then, use that data to tell compelling stories about the issues that matter.
Tải xuống
Công cụ cần dùng
Google Trends Course Image
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Thông tin cơ bản về Google Xu hướng

Bài học
Khóa học dành cho người mới bắt đầu này sẽ dạy cho bạn những kiến ​​thức cơ bản về Google Xu hướng bằng cách sử dụng công cụ Khám phá Xu hướng miễn phí.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Xu hướng nâng cao

Bài học
Trở thành bậc thầy về công cụ Khám phá xu hướng bằng các mẹo đơn giản này để trích xuất dữ liệu chính xác.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Storytelling with Google Trends

Bài học
Learn ways to contextualize Google Trends data and integrate it into your reporting.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Video: Bắt đầu sử dụng Google Xu hướng

Bài học
Google Xu hướng giúp bạn khám phá mẫu các yêu cầu tìm kiếm, theo chủ đề và theo thời gian.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
Rất tiếc! Không có tài nguyên nào khớp với nội dung bạn tìm kiếm

Thịnh hành

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?