Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 4 trong số 4
Video: Bắt đầu sử dụng Google Xu hướng
Google Trends
Basics of Google Trends
Advanced Google Trends
Storytelling with Google Trends
Khoá
0% đã hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Video: Bắt đầu sử dụng Google Xu hướng

YouTube Thumbnails (14)

Tìm hiểu nội dung mà mọi người quan tâm. Google Xu hướng giúp bạn khám phá mẫu các yêu cầu tìm kiếm, theo chủ đề, theo thời gian và theo khu vực địa lý cụ thể đến tận cấp thành phố. Hãy nhập một cụm từ tìm kiếm hoặc chọn một chủ đề để bắt đầu.

YouTube Thumbnails (14)
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Video: Bắt đầu sử dụng Google Xu hướng in progress
Recommended for you
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?