Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 4 trong số 4
Video: Bắt đầu sử dụng Google Xu hướng
Google Trends
Thông tin cơ bản về Google Xu hướng
Google Xu hướng nâng cao
Storytelling with Google Trends
Khóa học
0% hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Video: Bắt đầu sử dụng Google Xu hướng

YouTube Thumbnails (14)

Tìm hiểu nội dung mà mọi người quan tâm. Google Xu hướng giúp bạn khám phá mẫu các yêu cầu tìm kiếm, theo chủ đề, theo thời gian và theo khu vực địa lý cụ thể đến tận cấp thành phố. Hãy nhập một cụm từ tìm kiếm hoặc chọn một chủ đề để bắt đầu.

YouTube Thumbnails (14)
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Video: Bắt đầu sử dụng Google Xu hướng Rồi, tôi đang thực hiện
Đề xuất cho bạn
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?