Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Tăng doanh thu từ quảng cáo kỹ thuật số

Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
9 bài học
55 phút
beginner
Khai thác tối đa quảng cáo kỹ thuật số và tăng doanh thu từ quảng cáo.
Tải xuống
Công cụ cần dùng
Grow Digital Ad Revenue Image
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Grow your revenue with Google's ads products

Bài học
Determine if AdSense, AdMob, or Ad Manager is right for you
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Tìm hiểu thêm về trình chặn quảng cáo

Bài học
Lấy lại doanh thu từ quảng cáo đã mất do trình chặn quảng cáo
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Ước tính doanh thu quảng cáo

Bài học
Xem đòn bẩy nào tác động đến doanh thu quảng cáo
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Tìm hiểu doanh thu từ hoạt động bán quảng cáo trực tiếp và qua phương thức lập trình

Bài học
Cách bán quảng cáo, đặt giá, tiếp thị nhà quảng cáo và thông báo kết quả
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Tìm hiểu về kích thước và định dạng quảng cáo

Bài học
Tìm hiểu xem kích thước và định dạng quảng cáo ảnh hưởng như thế nào đến giá cả và doanh thu
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Tăng doanh thu quảng cáo kỹ thuật số với AdSense

Bài học
Bắt đầu sử dụng AdSense để tạo doanh thu bán quảng cáo qua phương thức lập trình
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Tăng doanh thu quảng cáo kỹ thuật số với Google Ad Manager

Bài học
Bắt đầu sử dụng Google Ad Manager để tăng doanh thu quảng cáo kỹ thuật số
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Tăng doanh thu quảng cáo kỹ thuật số bằng tiếp thị liên kết

Bài học
Kiếm tiền thông qua các đường dẫn tiếp thị liên kết
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Prepare for third-party cookie deprecation

Bài học
Prepare for a privacy-first future
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
Rất tiếc! Không có tài nguyên nào khớp với nội dung bạn tìm kiếm

Thịnh hành

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?