Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.

Tăng doanh thu từ quảng cáo kỹ thuật số

Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
9 bài học
55 phút
beginner
Khai thác tối đa quảng cáo kỹ thuật số và tăng doanh thu từ quảng cáo.
Tải xuống
Công cụ cần dùng
Grow Digital Ad Revenue Image
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Grow your revenue with Google's ads products

Bài học
Determine if AdSense, AdMob, or Ad Manager is right for you
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Tìm hiểu thêm về trình chặn quảng cáo

Bài học
Lấy lại doanh thu từ quảng cáo đã mất do trình chặn quảng cáo
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Estimate Ad Revenue

Bài học
See what levers impact ad revenue
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Understand Direct and Programmatic Ad Revenue

Bài học
Sell ads, set prices, pitch advertisers and communicate results
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Understand Ad Sizes and Formats

Bài học
Understand how ad sizes and formats affect pricing and revenue
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Grow Digital Ad Revenue with AdSense

Bài học
Get started with AdSense to earn programmatic ad revenue
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Grow Digital Ad Revenue with Google Ad Manager

Bài học
Get started with Google Ad Manager to increase digital ad revenue
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Grow digital ad revenue with affiliate marketing

Bài học
Monetize through affiliate links
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Prepare for third-party cookie deprecation

Bài học
Prepare for a privacy-first future
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
Sorry! Your search did not match any resources

Đang là xu hướng

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?