Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 3 trong số 9
Ước tính doanh thu quảng cáo
5 phút để hoàn thành

Ước tính doanh thu quảng cáo

Tìm hiểu những yếu tố tác động đến doanh thu quảng cáo

Ước tính mức doanh thu quảng cáo bạn có thể kiếm được

Blank

Nếu bạn đã triển khai hoặc đang cân nhắc bán quảng cáo, công cụ tính này sẽ giúp bạn:

 • Tìm hiểu xem việc bán quảng cáo có đáng đầu tư hay không, dựa vào lưu lượng truy cập của bạn
 • Xác định các yếu tố tác động đến doanh thu quảng cáo của bạn
 • Xác định những lĩnh vực cần tập trung để tăng doanh thu quảng cáo

Lưu ý rằng giá trị này chỉ là ước tính – và chỉ nên dùng để tham khảo và định hướng, chứ không phải là yếu tố quyết định.

Yếu tố nào ảnh hưởng đến doanh thu quảng cáo?

Doanh thu từ quảng cáo phụ thuộc vào mức giá bạn bán quảng cáo và số lượng bạn bán:

 • Mức giá được đo bằng chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM) hoặc mức phí cố định niêm yết trên bảng giá của bạn
 • Số lượng được đo bằng lượt hiển thị có thể nhìn thấytỷ lệ quảng cáo đã được bán (sell-through rate), cho dù bạn bán quảng cáo theo phương thức trực tiếp hay tự động hoá. Lượt hiển thị có thể nhìn thấy phụ thuộc vào đơn vị quảng cáo, lượt xem trang và khả năng nhìn thấy.

Tổng doanh thu quảng cáo của bạn là tổng cộng doanh thu bán trực tiếpdoanh thu bán thông qua tự động hoá.

Chúng tôi sẽ đề cập đến từng chỉ số, cách tính và các phương pháp hay nhất để cải thiện các chỉ số đó.

Blank

Doanh thu quảng cáo được tính toán như thế nào?

Blank

BƯỚC 1

Tính lượt hiển thị có thể nhìn thấy:

Lượt hiển thị có thể nhìn thấy = Đơn vị quảng cáo × lượt xem trang × Khả năng được nhìn thấy

BƯỚC 2

Chia cho 1.000:

Lượt hiển thị có thể nhìn thấy / 1.000

BƯỚC 3

Nhân với chi phí trên mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM) và tỷ lệ quảng cáo đã được bán (STR):

(Lượt hiển thị có thể nhìn thấy / 1.000) × Chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị × Tỷ lệ quảng cáo đã được bán

💡 Phương pháp hay nhất: Nếu bạn không có bất kỳ số liệu nào cho chỉ số nào nêu trên, hãy sử dụng giá trị trung bình của ngành. Chúng tôi đã có các số liệu này cho bạn rồi!

Blank

1. Đơn vị quảng cáo

Blank

Đơn vị quảng cáo là nơi bạn hiển thị quảng cáo trên trang web hoặc trong ứng dụng của mình.

Số đơn vị quảng cáo trên mỗi trang sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số khác. Việc thêm đơn vị quảng cáo sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trên trang web; trải nghiệm người dùng càng tốt thì khả năng xem quảng cáo càng cao.

Số lượng đơn vị quảng cáo cụ thể trên mỗi trang và mức giá đơn vị quảng cáo có thể thay đổi tuỳ theo loại, kích thước và vị trí. Hãy sử dụng số đơn vị quảng cáo trung bình trên mỗi trang theo hướng dẫn.

💡 Phương pháp hay nhất:

 • Nếu bạn không biết số đơn vị quảng cáo trên mỗi trang, hãy truy cập vào trang chủ và đếm số lượng quảng cáo bạn nhìn thấy.
 • Chào hàng các đơn vị quảng cáo cao cấp, chẳng hạn như quảng cáo được đặt ở vị trí tốt hoặc các định dạng quảng cáo có tính tương tác cao hơn
 • Đặt nhiều bài viết hoặc nội dung hơn so với quảng cáo trên một trang.
Blank

2. Lượt xem trang

Blank

Lượt xem trang là tổng số lần trang của bạn được tải. Nếu người dùng nhấp vào tải lại sau khi truy cập vào trang hoặc quay lại một trang, thì hệ thống sẽ tính là lượt xem trang thứ hai. Bởi vì quảng cáo được đặt trên trang của bạn, nên lượt xem trang sẽ liên hệ mật thiết với lượt xem quảng cáo.

Nếu bạn không biết tổng số lượt xem trang hàng tháng, hãy nhân số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) với lượt xem trang trung bình mỗi lần truy cập và số lần truy cập hàng tháng trên mỗi người dùng.

Lưu lượng truy cập thấp có đồng nghĩa với doanh thu quảng cáo thấp không?

Không nhất thiết. Điều này phụ thuộc vào cách bạn bán quảng cáo: ví dụ, việc bán quảng cáo tự động có thể không mang lại nhiều doanh thu bằng việc giao dịch trực tiếp với nhà quảng cáo, vì nhà quảng cáo trực tiếp có thể sẵn sàng đề xuất giá CPM cao hơn để tiếp cận nhóm đối tượng độc giả cụ thể hơn.

💡 Phương pháp hay nhất: Tìm hiểu thêm về cách tăng lưu lượng truy cập thông qua các Bài học về đối tượng độc giả của chúng tôi.

Blank

3. Khả năng nhìn thấy (hay còn gọi là mức độ hiển thị)

Blank

Khả năng nhìn thấy đo lường thời điểm ít nhất 50% của quảng cáo phải xuất hiện trên màn hình của người dùng trong tối thiểu 1 giây (quảng cáo hiển thị) hoặc 2 giây (quảng cáo dạng video).

Nhiều nhà quảng cáo loại bỏ các quảng cáo ít có thể nhìn thấy khỏi tổng số quảng cáo được mua, đồng thời yêu cầu các chiến dịch quảng cáo phải đạt ngưỡng mức độ hiển thị, chẳng hạn như 70% 70%khả năng nhìn thấy, theo khuyến nghị của Hiệp hội Quảng cáo tương tác (IAB).

Khả năng nhìn thấy tác động đến các chỉ số khác:

 • Mỗi khi mức độ hiển thị của quảng cáo tăng 1%, CPM của nhà xuất bản thường sẽ tăng 2%
 • Mức độ hiển thị 70 – 80% mang lại CPM cao gấp 4 lần so với mức hiển thị 10%.
 • Kích thước, loại và vị trí của đơn vị quảng cáo sẽ tác động đến mức độ hiển thị

💡 Phương pháp hay nhất giúp tăng khả năng nhìn thấy:

 • Đặt quảng cáo sao cho chúng hiển thị mà không phải cuộn, tức là ngay trong màn hình đầu tiên.
 • Đặt quảng cáo ở gần cuối màn hình, còn gọi là khung nhìn.
 • Đặt quảng cáo ngay bên dưới thanh điều hướng, thay vì ở ngay đầu trang.
Blank

Số lượt hiển thị của bạn rất ấn tượng!

Blank

Giờ bạn đã có tổng số lượt hiển thị có thể được nhìn thấy, đây là khoảng không quảng cáo có sẵn của bạn.

Điều gì ảnh hưởng đến giá trị khoảng không quảng cáo?

Quảng cáo được bán theo hàng nghìn. Nhà quảng cáo trả một mức phí gọi là chi phí cho mỗi 1.000 lượt hiển thị (CPM).

Hầu hết nhà xuất bản không bán tất cả các lượt hiển thị. Tỷ lệ hàng đã bán (STR) đo số lượt hiển thị có thể nhìn thấy mà bạn bán, chia cho lượt hiển thị có thể nhìn thấy.

💡 Phương pháp hay nhất: Tránh đặt quảng cáo bên cạnh các tin tức quang trọng, nhạy cảm, tình trạng thời tiết khắc nghiệt hoặc nội dung khác mà nhà quảng cáo có thể không muốn quảng cáo của họ xuất hiện kế bên.

Blank

4. Chọn cách bán quảng cáo của bạn

Blank

Tiếp theo, hãy chọn số lượng quảng cáo bạn sẽ bán theo phương thức trực tiếp hoặc tự động hoá, cũng như số lượng quảng cáo bạn sẽ dành ra cho quảng cáo tự quảng bá.

Làm cách nào để quyết định tỷ lệ giữa phương thức bán trực tiếp và bán tự động hóa?

Trung bình, các hãng tin bán 75% quảng cáo theo hình thức trực tiếp và 25% theo hình thức tự động hoá.

Hãy giảm mức tỷ lệ bán trực tiếp nếu bạn không bán hết 100% quảng cáo. Quảng cáo trực tiếp thường bán với giá cao hơn (10 – 20 USD CPM), nhưng không bán được hết (chỉ khoảng 60 – 80%).

Giảm bớt hình thức bán quảng cáo trực tiếp (dù có giá cao hơn) sẽ giúp giảm lượng hàng tồn kho bằng cách bán khoảng không quảng cáo đó theo hình thức tự động hoá.

Thế còn quảng cáo tự quảng bá thì sao?

Quảng cáo tự quảng bá là quảng cáo trên trang web hoặc ứng dụng tin tức của bạn để quảng bá cho hãng tin hoặc cho sản phẩm của hãng tin. Quảng cáo tự quảng bá sử dụng miễn phí khoảng không quảng cáo của bạn.

Việc này có vẻ mâu thuẫn vì bạn sử dụng khoảng không quảng cáo của chính mình, nhưng quảng cáo tự quảng bá có thể hiển thị khi một quảng cáo khác chưa được bán. Quảng cáo tự quảng bá có thể giúp bạn kiếm được các thu thập khác. Nếu bạn cung cấp gói thuê bao, bạn có thể tự quảng cáo gói đó cho độc giả, từ đó kiếm được doanh thu từ người đăng ký thay vì nhà quảng cáo.

Blank

5. CPM và STR theo hình thức bán quảng cáo trực tiếp

Blank

Hình thức bán trực tiếp là khi bạn giao dịch với khách hàng mà không có bên thứ ba tham gia. Quảng cáo được bán trực tiếp thường mang lại doanh thu cao hơn 2 – 3 lần so với bán theo phương thức tự động.

CPM của quáng cáo bán trực tiếp dao động từ 10 – 20 USD và tỷ lệ hàng bán được (STR) dao động từ 60 – 80%.

Quảng cáo được bán theo hình thức trực tiếp như thế nào?

 • CPM là mức giá mà nhà quảng cáo trả cho mỗi 1.000 lượt hiển thị

 • Tài trợ là khi bạn bán các định dạng quảng cáo, kích thước hoặc vị trí độc quyền cho một nhà quảng cáo, chẳng hạn như quảng cáo toàn màn hình trên trang chủ. Những quảng cáo này thường được bán theo mức giá riêng, chẳng hạn như 5.000 USD cho quảng cáo toàn màn hình trong một tháng.

 • Thị phần khoảng không quảng cáo (share-of-voice) là khi bạn bán quảng cáo cho một số nhà quảng cáo và mỗi bên sẽ nhận được tỷ lệ phần trăm lượt hiển thị tương ứng. Ví dụ: 2 nhà quảng cáo cùng sử dụng quảng cáo toàn màn hình trên trang chủ, như vậy mỗi nhà quảng cáo nhận được 50% lượt hiển thị.
Blank

6. CPM và STR theo hình thức bán quảng cáo tự động hoá

Blank

Hình thức bán tự động là khi bạn bán quảng cáo qua một nền tảng tự động hóa, chẳng hạn như Google Ad Manager.

CPM của quảng cáo bán tự động dao động từ 1 đến 5 USD. Tỷ lệ hàng bán được thường trong khoảng 90 – 100%

Quảng cáo được bán theo hình thức tự động như thế nào?

Việc bán quảng cáo bằng tự động hóa sẽ thay đổi theo đối tượng bạn bán quảng cáo và mức giá họ chi trả:

 • Phiên đấu giá mở: bạn cung cấp quảng cáo cho tất cả các nhà quảng cáo để họ đặt giá thầu theo thời gian thực.
 • Phiên đấu giá kín: bạn cung cấp quảng cáo cho một nhóm nhà quảng cáo để họ đặt giá thầu theo thời gian thực
 • Giao dịch ưu tiên: bạn cung cấp cho một nhà quảng cáo có cơ hội mua quảng cáo đầu tiên với một giá đã thỏa thuận
 • Giao dịch được đảm bảo: bạn cung cấp quảng cáo cho một nhà quảng cáo với mức giá đã thỏa thuận

Các mức giá thay đổi như thế nào khi bán quảng cáo theo hình thức tự động hoá?

 • Phiên đấu giá mở có tỷ lệ hàng bán được cao nhất, nhưng CPM thấp hơn
 • Phiên đấu giá kín có CPM cao hơn, nhưng tỷ lệ hàng bán được thấp hơn vì có ít nhà quảng cáo hơn
 • Giao dịch ưu tiên và giao dịch được đảm bảo có CPM cao nhất, nhưng tỷ lệ hàng bán được thấp hơn
Blank
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Ước tính doanh thu quảng cáo Rồi, tôi đang thực hiện
Đề xuất cho bạn
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?