Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Tăng doanh thu từ độc giả

Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
6 bài học
50 phút
beginner
Tạo doanh thu từ độc giả thông qua gói thuê bao, gói thành viên và khoản đóng góp.
Tải xuống
Công cụ cần dùng
Grow Reader Revenue Image
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Tinh chỉnh quy trình thanh toán

Bài học
Tăng lượt chuyển đổi người đăng ký
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Ra mắt gói thuê bao của bạn

Bài học
Xây dựng mối quan hệ với những độc giả phù hợp nhất
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Quảng bá gói thuê bao của bạn

Bài học
Thu hút thêm nhiều người đăng ký ngay từ ngày đầu
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Bắt đầu sử dụng Reader Revenue Manager

Bài học
Tăng doanh thu và thúc đẩy tương tác
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Ước tính doanh thu từ độc giả

Bài học
Ước tính doanh thu từ độc giả
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Tăng doanh thu từ quảng cáo nhờ Google Ad Manager

Bài học
Khai thác tối đa doanh thu từ quảng cáo của bạn
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
Rất tiếc! Không có tài nguyên nào khớp với nội dung bạn tìm kiếm

Thịnh hành

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?