Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Introduction to Machine Learning

Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
7 bài học
35 phút
beginner
With help from the London School of Economics and Political Science, VRT News and Texty our Journalism AI courses offer an insight on how journalists are using machine learning in their newsrooms.
Tải xuống
Được tạo bởi:
Làm bài kiểm tra
Introduction to Machine Learning Course Image
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Is Machine Learning the same thing as AI?

Bài học
Take a bird's eye view of machine learning within the AI landscape.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Different approaches to Machine Learning

Bài học
Learn to recognize what defines different machine learning solutions.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

How you can use Machine Learning

Bài học
Understand in what cases ML might be the solution to your problem.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

How does a machine learn?

Bài học
A step-by-step overview of the ML training process.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Machine Learning, journalism and you

Bài học
How machine learning is entering your personal and professional life.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Bias in Machine Learning

Bài học
Understand what ML bias is and how to avoid it.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Looking ahead to ML-powered journalism

Bài học
Key learnings and recommended resources to deepen your ML knowledge.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Machine Learning: Take the Quiz

Bài kiểm tra khoá học
Now that you’ve finished the course, take the quiz to test your knowledge!
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
Rất tiếc! Không có tài nguyên nào khớp với nội dung bạn tìm kiếm

Thịnh hành

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?