Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 4 trong số 4
Video: Google Earth và công nghệ lập bản đồ dành cho các nhà báo
Storytelling with Google Earth
Introduction to Google Earth Studio
Google Earth Timelapse: Observing change
Khoá
0% đã hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Video: Google Earth và công nghệ lập bản đồ dành cho các nhà báo

YouTube Thumbnails (20)

Từ việc xác định phố phường nơi bạn sinh sống cho đến một sự kiện đang diễn ra trên thế giới – khám phá cách nhà báo có thể dùng Google Earth và các công nghệ bản đồ.

Cháy rừng, lũ lụt và hiện tượng thời tiết cực đoạn trên thế giới luôn tác động đến sức khỏe, nền kinh tế và tương lai chung của chúng ta trên hành tinh này. Hãy khám phá các công cụ giúp bạn đưa tin. Sử dụng các công cụ và tài nguyên giúp bạn khai thác, xác minh và đưa tin bài hấp dẫn.

YouTube Thumbnails (20)
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Video: Google Earth và công nghệ lập bản đồ dành cho các nhà báo in progress
Recommended for you
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?