Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 6 trong số 6
Tăng doanh thu từ quảng cáo nhờ Google Ad Manager
Tăng doanh thu từ độc giả
Tinh chỉnh quy trình thanh toán (4:19)
Ra mắt gói thuê bao của bạn
Quảng bá gói thuê bao của bạn (5:59)
Ước tính doanh thu từ độc giả (7:44)
Khoá
0% đã hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Tăng doanh thu từ quảng cáo nhờ Google Ad Manager

Khai thác tối đa doanh thu từ quảng cáo của bạn

Đặt quảng cáo xen kẽ trên web

Blank

Quảng cáo xen kẽ trên web là quảng cáo có CPM cao xuất hiện trên toàn bộ trang. Loại quảng cáo này có thể được tải trước giữa các lượt xem trang. Quảng cáo xen kẽ trên web tuân theo Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn.

💡 Các phương pháp hay nhất
• Tải trước và tự động hiển thị ngay trước khi điều hướng khỏi trang khi người dùng nhấp vào một đường liên kết trên trang đó.
• Thêm một đường liên kết thoát
• Đặt tần suất quảng cáo thành 1 lần/giờ trở xuống.

Blank

Đặt quảng cáo biểu ngữ thích ứng

Blank

Quảng cáo biểu ngữ thích ứng tối ưu hoá theo hiệu suất và kích thước, cho phép nhà xuất bản chỉ định chiều rộng bố cục ưu tiên và trả về một kích thước quảng cáo được tối ưu hoá để đảm bảo hiệu suất và giao diện nhất quán trên mọi kích thước thiết bị.

Quảng cáo biểu ngữ thích ứng cố định luôn hiển thị vì chúng được khoá vào đầu hoặc cuối màn hình. Loại quảng cáo này sẽ có một kích thước nhất quán cho thiết bị và chiều rộng cụ thể, chứ không kéo giãn, cắt xén hay sửa đổi mẫu quảng cáo.

Quảng cáo biểu ngữ thích ứng cùng dòng chỉ xuất hiện trong nội dung và có thể được lấp đầy bởi mọi mẫu quảng cáo có kích thước tối thiểu bằng 50% chiều rộng của quảng cáo đó, với chiều cao bất kỳ.

Blank

Thiết lập giải pháp đặt giá thầu dựa vào tiêu đề cho nhóm lợi nhuận

Blank

Nhóm lợi nhuận là các nhóm khoảng không quảng cáo có thể được nhắm mục tiêu trên các sàn giao dịch và mạng quảng cáo của bên thứ ba. Bằng cách thiết lập giải pháp đặt giá thầu dựa vào tiêu đề, bạn cho phép nhà quảng cáo đặt giá thầu cho các đơn vị quảng cáo từ trong trình duyệt của họ. Nhóm lợi nhuận thiết lập nhanh hơn so với mục hàng ưu tiên giá và cung cấp chức năng báo cáo cụ thể hơn.

💡 Các phương pháp hay nhất

Blank

Đặt quảng cáo gốc toàn màn hình

Blank

Quảng cáo gốc toàn màn hình chiếm hầu hết màn hình và có thể tuỳ chỉnh cho phù hợp với giao diện của một ứng dụng.

💡 Các phương pháp hay nhất
• Gắn nhãn cho quảng cáo bằng biểu tượng Lựa chọn quảng cáo ở góc trên bên phải
• Dùng mã nhận dạng đơn vị quảng cáo duy nhất cho từng vị trí
• Đặt chế độ xem nội dung nghe nhìn thành một kích thước nhất quán
• Bật quảng cáo dạng video

Blank
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Tăng doanh thu từ quảng cáo nhờ Google Ad Manager in progress
Recommended for you
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
Lưu kết quả và theo dõi tiến trình của bạn
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?