Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Safety and Security

Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
5 bài học
45 phút
beginner
Strengthen your digital safety with 2-step verification, password protection and a range of tools to help both freelance journalists and those working within small, medium and large news organizations.
Tải xuống Làm bài kiểm tra
GNI_Resources_Safety_&_security_270x270.png
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Project Shield: Defend against digital censorship.

Bài học
A free tool to protect your site from Distributed Denial of Service (DDoS) attacks.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

2-Step Verification: Stronger security for your Google account.

Bài học
Add an extra layer of protection beyond your password.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Password Alert: Protect yourself from password theft.

Bài học
This simple Chrome extension is your first line of defense.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Advanced Protection

Bài học
The strongest security for your Google account.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Video: Đảm bảo an toàn cho các nhà báo trong môi trường mạng

Bài học
Tăng cường sự an toàn của bạn trên mạng với vai trò nhà báo bằng các phương pháp hay nhất và công cụ của Google.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Safety and Security: Take the Quiz

Bài kiểm tra khoá học
Now that you've finished the course, take the quiz to test your knowledge!
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
Rất tiếc! Không có tài nguyên nào khớp với nội dung bạn tìm kiếm

Thịnh hành

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?