Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 5 trong số 6
Video: Đảm bảo an toàn cho các nhà báo trong môi trường mạng
Safety and Security
Advanced Protection
check_box_outline_blank Safety and Security: Take the Quiz
Khoá
0% đã hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Video: Đảm bảo an toàn cho các nhà báo trong môi trường mạng

YouTube Thumbnails (20)

Tăng cường sự an toàn của bạn trên mạng với vai trò nhà báo bằng các phương pháp hay nhất và công cụ của Google.

Chúng tôi sẽ trình bày 5 mẹo hữu ích, mỗi mẹo đều được điều chỉnh phù hợp để bảo vệ bạn trên không gian mạng. Từ tính năng kiểm tra bảo mật toàn diện của Google cho đến sự tiện lợi của trình quản lý mật khẩu – tìm hiểu tất cả những cách bảo vệ các nhà báo trong môi trường mạng do Google cung cấp.

YouTube Thumbnails (20)
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Video: Đảm bảo an toàn cho các nhà báo trong môi trường mạng in progress
Recommended for you
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?