Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 5 trong số 6
Ước tính doanh thu từ độc giả
Tăng doanh thu từ độc giả
Tinh chỉnh quy trình thanh toán (4:19)
Ra mắt gói thuê bao của bạn
Quảng bá gói thuê bao của bạn (5:59)
Khoá
0% đã hoàn thành
15 phút để hoàn thành

Ước tính doanh thu từ độc giả

YouTube Thumbnails (23)

Ước tính doanh thu từ độc giả

YouTube Thumbnails (23)

Ước tính doanh thu từ độc giả

5x5_pixel

Nếu bạn đang cân nhắc xem có ra mắt gói thuê bao hay không, hãy dùng công cụ tính này để:

 • Nắm rõ liệu doanh thu từ độc giả có đáng đầu tư hay không
 • Xác định điều gì tác động đến doanh thu từ độc giả của bạn
 • Xem những chỉ số nào cần cải thiện để tăng doanh thu

Lưu ý rằng đây chỉ là giá trị ước tính – hãy dùng làm tham chiếu, thay vì áp dụng chính xác.

Điều gì ảnh hưởng đến doanh thu từ độc giả?

 • Lượng độc giả của bạn, được đo bằng số người dùng hoạt động hằng thángtỷ lệ tăng
 • Số lượng người đăng ký, được đo bằng tỷ lệ chuyển đổi
 • Mức doanh thu mà mỗi người đăng ký đem lại, được đo bằng doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU)
 • Số lượng người đăng ký mà bạn giữ chân, được đo bằng tỷ lệ người dùng rời bỏ

Tất cả các chỉ số đều được đo lường hằng tháng.

Chỉ số nào ảnh hưởng đến doanh thu từ độc giả?

 • Số người dùng hoạt động hằng tháng
 • Tỷ lệ tăng số người dùng hoạt động hằng tháng
 • Tỷ lệ chuyển đổi
 • Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU)
 • Tỷ lệ người dùng rời bỏ

Hãy tìm hiểu về từng chỉ số, cách tính và các phương pháp hay nhất để cải thiện các chỉ số đó.

5x5_pixel

1. Độc giả

5x5_pixel
 1. Số người dùng hoạt động hằng tháng là số người đã tương tác với trang web hoặc ứng dụng của bạn trong tháng qua. Nếu bạn dùng Google Analytics, chỉ số này thường được tính dựa trên 28 ngày qua.
5x5_pixel

2. Tỷ lệ chuyển đổi

5x5_pixel

Tỷ lệ chuyển đổi đo số lượng người đăng ký mỗi tháng, so với độc giả của bạn.

Giả sử 1.000 người đăng ký mỗi tháng và bạn có 100.000 người dùng hoạt động hằng tháng. Tỷ lệ chuyển đổi của bạn sẽ là 1%.

💡Phương pháp hay nhất:

 • Giảm giới hạn về số bài viết thành 2 bài viết
 • Quảng bá gói thuê bao của bạn trên trang web
 • Dùng một tường phí động giúp giảm giới hạn về số bài viết để thu hút độc giả tương tác tích cực hơn
 • Ước tính tỷ lệ chuyển đổi bằng cách khảo sát độc giả của bạn: "Trên thang điểm từ 1 đến 5, bạn có sẵn sàng trả phí cho gói thuê bao của Example Times không?" Hãy dùng phần trăm người trả lời chọn điểm 4 hoặc 5.
5x5_pixel

3. Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU)

5x5_pixel

Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng đo lường mức doanh thu bạn kiếm được từ một người đăng ký mỗi tháng.

Để tính doanh thu trung bình trên mỗi người dùng, hãy chia tổng doanh thu từ gói thuê bao hằng tháng cho số lượng người đăng ký.

Ví dụ: giả sử doanh thu từ gói thuê bao mà bạn kiếm được là 50.000 USD mỗi tháng và bạn có 5.000 người đăng ký. Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng của bạn sẽ là 10 USD.

💡Các phương pháp hay nhất:

 • Sử dụng hình thức định giá động, chẳng hạn như khuyến mãi cho những người ít tương tác hơn
 • Cung cấp nhiều gói thuê bao
 • Ước tính doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) bằng cách khảo sát độc giả của bạn: "Nếu sẵn sàng đăng ký, bạn sẽ trả bao nhiêu mỗi tháng cho gói thuê bao?"
5x5_pixel

4. Tỷ lệ người dùng rời bỏ

5x5_pixel

Tỷ lệ người dùng rời bỏ đo số lượng người huỷ đăng ký mỗi tháng.

68% trong số 50 doanh nghiệp kinh doanh gói thuê bao dẫn đầu được khảo sát nói rằng giữ chân là ưu tiên chiến lược hàng đầu của họ. Việc giảm 5% tỷ lệ người dùng rời bỏ có thể tăng 25% – 95% lợi nhuận.

💡Các phương pháp hay nhất:

 • Gửi email hoặc đề xuất bài viết cho những người đăng ký chưa đăng nhập trong một thời gian
 • Gửi email về mốc quan trọng của người đăng ký, chẳng hạn như ngày sinh hoặc kỷ niệm 1 năm đăng ký
 • Lên lịch email giới thiệu cho những người đăng ký mới, chẳng hạn như email chào mừng từ biên tập viên và email về dịch vụ gửi bản tin
5x5_pixel
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Ước tính doanh thu từ độc giả in progress
Recommended for you
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
Lưu kết quả và theo dõi tiến trình của bạn
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?