Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.

Verification

Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
8 bài học
50 phút
beginner
Explore time-saving methods and digital tools to help verify the authenticity and accuracy of images, videos and reports found on social media and across the web.
Tải xuống
Công cụ cần dùng
Làm bài kiểm tra
GNI_Verification_270x270.png
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Google Fact Check Tools

Bài học
These tools allow you to search for stories and images that have already been debunked and lets you add ClaimReview markup to your own fact checks.
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Verification: Google Search

Bài học
Master advanced search shortcuts to filter results by date, relevance and language.
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Verification: Advanced Reverse Image Search

Bài học
How to separate genuine eyewitness accounts from misattributed content.
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Verification: Chrome Plugins and Extensions

Bài học
How to speed up the verification process using Google Chrome.
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Earth: Pinpoint eyewitness locations.

Bài học
Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Verification: Google Image Search

Bài học
Find visually similar images.
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Translate: Verify content in 100+ languages.

Bài học
Interpret descriptions, uploader information and place names.
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Video: Công cụ của Google dành cho các bên xác minh tính xác thực

Bài học
Khám phá những công cụ kỹ thuật số được thiết kế riêng cho các bên xác minh tính xác thực và nhà báo
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn

Verification: Take the Quiz

Bài kiểm tra của khoá học
Now that you’ve finished the course, take the quiz to test your knowledge!
Xoá khỏi tài khoản của bạn
Lưu vào tài khoản của bạn
Sorry! Your search did not match any resources

Đang là xu hướng

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xoá khỏi tài khoản của bạn
  Lưu vào tài khoản của bạn
Lưu kết quả và theo dõi tiến trình của bạn
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?