Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 8 trong số 9
Video: Công cụ của Google dành cho các bên xác minh tính xác thực
Verification
Google Fact Check Tools
Verification: Google Search
Verification: Advanced Reverse Image Search
Verification: Chrome Plugins and Extensions
Google Earth: Pinpoint eyewitness locations.
Verification: Google Image Search
check_box_outline_blank Verification: Take the Quiz
Khoá
0% đã hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Video: Công cụ của Google dành cho các bên xác minh tính xác thực

YouTube Thumbnails (20)

Khám phá những công cụ kỹ thuật số được thiết kế riêng cho các bên xác minh tính xác thực và nhà báo ở khắp mọi nơi – giúp độc giả xác minh tính chính xác và độ trung thực của hình ảnh, video và nội dung tin tức trên mạng.

YouTube Thumbnails (20)
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Video: Công cụ của Google dành cho các bên xác minh tính xác thực in progress
Recommended for you
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?