Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 8 trong số 9
Video: Công cụ của Google dành cho các bên xác minh tính xác thực
Verification
Google Fact Check Tools
Verification: Google Search
Verification: Advanced Reverse Image Search
Verification: Chrome Plugins and Extensions
Google Earth: Pinpoint eyewitness locations.
Verification: Google Image Search
check_box_outline_blank Verification: Take the Quiz
Khóa học
0% hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Video: Công cụ của Google dành cho các bên xác minh tính xác thực

YouTube Thumbnails (20)

Khám phá những công cụ kỹ thuật số được thiết kế riêng cho các bên xác minh tính xác thực và nhà báo ở khắp mọi nơi – giúp độc giả xác minh tính xác thực và độ chính xác của hình ảnh, video và nội dung tin tức trên mạng.

YouTube Thumbnails (20)
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Video: Công cụ của Google dành cho các bên xác minh tính xác thực in progress
Recommended for you
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?